Mântuirea sufletului - grija care primează

În perioada din an, când pământul lucrat începe să dea roadele sale, iar oamenii sunt preocupaţi mai mult cu frământările lumeşti, Biserica a rânduit o duminică, în care să vorbească oamenilor despre adevărata grijă a vieţii lor.

Tâlcuind pericopa evanghelică de astăzi, Părintele Arhimandrit Policarp a spus că aşa cum ochiul este luminătorul trupului, mintea este cea care luminează sufletul. Viaţa duhovnicească este condiţionată de starea în care se găseşte mintea.

Rugăciunea este cea care îl ajută pe om să-şi odihnească mintea, îndreptată spre Dumnezeu.

Să nu facem din grija pentru ziua de mâine un scop al vieţii, pentru că Hristos ne spune să căutăm mai întâi Împărăţia şi dreptatea Sa, iar celelalte, trebuincioase vieţii, le vom primi negreşit. (Mt. VI, 33)

Un om care are credinţă, va şti să se limiteze la lucrurile care îi sunt necesare, şi va lăsa cu plăcere prisosul nefolositor.