Lăsarea noastră în voia lui Dumnezeu aduce pace și bucurie sufletească

Astăzi, la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică, în care este reliefată pescuirea minunată petrecută Sfinţilor Apostoli Petru, Iacov şi Ioan, datorită încrederii lor în cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos.

Predica Părintelui Arhimandrit Nectarie, stareţul mănăstirii, a adus lămuriri asupra simbolurilor pe care le găsim în acest pasaj biblic.

Corabia din care Hristos a vorbit oamenilor, reprezintă Biserica. Astfel, locaşurile de cult ale Bisericii Ortodoxe sunt construite în formă de corabie sau de cruce, şi arare ori în formă circulară, iar Cel care o cărmuieşte, ducându-i pe credincioşi la tărmul bun al mântuirii, este Însuşi Iisus Hristos.

Simon Petru, prin încrederea sa în sfatul lui Hristos, se face pentru noi pildă de credinţă şi model de mântuire. Ne-a arătat că doar atunci când ne lăsăm cu totul în voia lui Dumnezeu, vom avea parte de bucurie şi pace sufletească.