LA MULȚI ANI 2017!

Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale, pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra noastră, cădem înaintea Ta, și ca unui Dumnezeu Îți aducem doxologie și cu umilință strigăm: Izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi, și ca un milostiv totdeauna împlinește și îndreptează spre bine dorințele noastre ale tuturor.