Învierea dă sens vieţii noastre şi o mângâie cu nădejdea

Astăzi, la Sfânta Liturghie, pericopa evanghelică a prezentat învierea fiului văduvei din districtul Nain.

Părintele Stareţ Arhimandritul Nectarie, în cuvântul de învăţătură a subliniat principalele învăţături care se desprind din relatare.

Mai întâi, acest pasaj biblic dă mărturie despre firea divino-umană a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ca om adevărat şi Dumnezeu adevărat, Iisus Hristos are putere asupra întregii Sale făpturi, asupra vieţii şi asupra morţii.

O altă învăţătură este aceea că sufletul nu moare niciodată. Ca parte dumnezeiască din alcătuirea omului, sufletul, după sfârşitul vieţii biologice, trece în veşnicie, bucurându-se de prezenţa lui Dumnezeu, sau tânguindu-se de dorul Lui.

Femeia văduvă, căreia îi murise fiul, este exemplu de dragoste păritească pentru mamele de astăzi. Principala îndatorire a femeii este dragostea de fii, manifestată prin naşterea şi buna-educare a lor, îngrijind de mântuirea sufletelor lor.