Întoarcerea fiului risipitor din ţara păcatului

Astăzi, la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică în care este ilustrat chipul urât al fiului risipitor dar iarăşi înfrumuseţat prin pocăinţă şi prin nemijlocita dragoste a Părintelui ceresc.

Fiul desfrânat, din Evanghelie, conştientizând că a greşit şi văzându-se lipsit de binele de care era înconjurat în casa tatălui său, s-a gândit să se întoarcă acasă.În predica sa, Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu a sugerat faptul că drumul spre casă, străbătut de fiul risipitor, reprezintă începutul întâlnirii cu Dumnezeu, iar la această călătorie suntem chemaţi şi noi

Reaşezarea în drepturile şi în demnitatea de fiu iubit reprezintă o înnoire, o înviere a oricărui suflet păcătos, dar care se pocăieşte. Fiul cel mare, care în aparenţă este vrednic de laudă, reprezintă tipul legalistului, care consideră că se află în drepturi. Dar acesta este lipsit de dragoste,  lucru care umbreşte şi anulează toate celelalte virtuţi pe care le-ar avea.

Postirea reprezintă drumul nostru către casa Tatălui şi are menirea să ne ajute să conştientizăm starea noastră reală de păcătoşenie în care ne aflăm. Să simţim exilul nostru în ţara păcatului precum fiul risipitor, dar cu nădejdea că la finalul drumului vom avea parte de Înviere.

Duminica fiului risipitor

Duminica fiului risipitor

Duminica fiului risipitor

Duminica fiului risipitor

Duminica fiului risipitor

Duminica fiului risipitor