Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu

Evanghelia de astăzi ne aduce aminte că Mântuitorul Hristos, pe lângă vindecările de oameni bolnavi, învierea celor morți, a săvârșit și minunea eliberării unui demonizat, astfel cum ne arată Sfântul Apostol Luca.

În timpul activității Sale mântuitoare, Fiul lui Dumnezeu a dăruit tuturor celor pe care I-a întâlnit - oameni bolnavi, neputincioși, lipsiți de speranța de a se îndrepta și de a se bucura sa viață - fie că meritau sau nu, negrăita Sa milostivire.

Biserica noastră are o cântare în tezaurului ei de cult Marea vieții văzând-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând strig către Tine: Scoate din stricăciune viața mea, Mult Milostive, care ne amintește că viața este asemenea unei mări învolburate.

Demonizatul din Evanghelia de astăzi trăia prin morminte, întrucât era atât de sălbatic încât rupea lanțurile cu care era legat, așa cum ne arată Sfântul Apostol Luca, iar demonul din el L-a recunoscut pe Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, Cel de demult așteptat, și s-a temut El. Astfel, demonii știind că locul lor era în adânc, în suferință și dorind să mai rămână în starea lor actuală, i-au zis Mântuitorului: Ai venit înainte de vreme, adică înainte de Ziua Judecății când aveau să fie condamnați definitiv și trimiși în locul pregătit celor ce s-au îndepărtat de Dumnezeu. Atunci Hristos l-a întrebat pe demon: Care îți este numele și I s-a răspuns că numele îi este Legiune fiind foarte mulți demoni care îl chinuiau pe cel demonizat.

Mai departe, Iisus Hristos l-a tămăduit, permițând demonilor să intre în turma de porci din apropiere, turmă pe care a aruncat-o de pe mal în mare. Din acest motiv, oamenii din ținutul Gherghesenilor I-au cerut Mântuitorului să plece de la ei, neavând puterea să se bucure de eliberarea celui bolnav, ba mai mult întristându-se de pierderile materiale suferite.

Mântuitorul a cerut omului vindecat să meargă și să spună tuturor cât bine I-a făcut lui Domnul, o atitudine diferită față de alte cazuri când Hristos a cerut celor vindecați să nu spună nimic de minunea trăită. Din această Evanghelie, trebuie să învățăm faptul că diavolul are atâta putere cât îi oferim noi. Noi rareori încercăm să luptăm împotriva diavolului, ci dimpotrivă îl primim, îl acceptam și facem pact cu el. Dar Domnul Hristos a venit în lume pentru a elibera neamul omenesc de tirania diavolului, ca oamenii să aibă Viață și să fie Fii ai Luminii dar, cu toate că unii dintre oamenii cunosc cuvintele Scripturii și cât bine le-a făcut Domnul, totuși doresc mai mult întunericul decât lumina.

Păcatul lăcomiei este printre cele mai întâlnite păcate în societatea actuală, așa cum era și în cei din ținutul Gherghesenilor, și acesta poate fi aspru pedepsit de Dumnezeu.

Din Evanghelia de astăzi învățăm că există o luptă între Lumină și întuneric, între viață și moarte, între Cel ce caută să ne ducă întru Împărăția Luminii și cei ce caută să ne facă fii ai întunericului, care se poate încheia către Lumină dacă vom cere ajutorul Mântuitorul Hristos, permanent. Atunci când Mântuitorul nu este rugat să rămână, ci este alungat din viața societății, locul se pustiește, așa cum s-a întâmplat și cu Gadara unde, în prezent, sunt peșteri peșteri și locuri pustii.

De aceea, Evanghelia de astăzi ne atrage atenția să fim cu luare aminte la viața noastră și cu alianțele pe care le facem, să chemăm pe Hristos mereu pentru ca viața noastră să capete sens. Astfel Domnul va face milă cu noi și ne va spune și nouă spune și altora cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.