Îndrăzneşte, fiule! Iartate sunt păcatele tale!

Matei 91-8 În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea şi a venit în cetatea Sa.1 Şi, iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iartate sunt păcatele tale!2 Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: Acesta hulește.3 Și Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi rele în inimile voastre?4 Ce este mai lesne? A zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Ridică-te şi umblă?5 Dar, ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Ridică-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta.6 Şi ridicându-se, s-a dus la casa lui.7 Iar mulţimile, văzând acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Care dă oamenilor asemenea putere.8

 • Evanghelia de astăzi ne vorbește despre puterea dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos, arătând oamenilor că El este Fiul Lui Dumnezeu.
 • Minunea se săvârșește, după întoarcerea Sa în Capernaum, orașul în care Mântuitorul Iisus Hristos a stat cel mai mult în cei trei ani și jumătate de vestire a Evangheliei.
 • Minunea este specială întrucât, înainte de a fi făcută, Mântuitorul I se adresează bolnavului și îi spune Îndrăzneşte, fiule! Iartate sunt păcatele tale, arătând tuturor că păcatul ne poate aduce la starea de boală trupească.
 • Mântuitorul vindecă mai întâi sufletul și apoi trupul. Când primim credința în El, păcatele ne sunt iertate și aceasta este calea spre vindecare.
 • La auzul cuvintelor Mântuitorului, fariseii și cărturarii gândeau că El hulește, întrucât din Legea lui Moise învățaseră că păcatele iudeilor se iartă doar la Ierusalim, cu ocazia Sărbătorii Împăcării. Mântuitorul vrea, așadar, să arate că El desăvârșește Legea din Vechiul Testament și prorocii și ne va vindeca de toate păcatele săvârșite, cu știință sau din neștiință.
 • Mântuitorul ne arată tuturor că El S-a întrupat pentru a aduce vindecare și mântuirea sufletelor noastre.
 • Viața pe pământ este timpul mântuirii noastre, când trebuie să ne lăsăm în grija Domnului.
 • Cărturarii L-au judecat pentru că a zis că iartă păcatele. De multe ori și noi Îl judecăm pe El atunci când ne revoltăm sau ne îndoim de El, atunci când simțim că Dumnezeu nu ne ajută la toate cele de care credem că avem noi nevoie. Dar, lucrările Lui Dumnezeu cu noi sunt tainice și diferite de gândurile pătimașe ale omului.
 • Credința este cea care ne dă nouă Viață. Iisus Hristos a făcut multe minuni și a înviat dar, cu toate acestea, mulți au rămas și atunci necredincioși. Apostolii ascunși de frică la răstignirea Domnului au ieșit curajoși și au propovăduit Evanghelia, suferind moarte mucenicească, cu adevărat curaj, întrucât ei L-au văzut pe Dumnezeu înviat.
 • Evanghelia de azi ne învață să nu judecăm Cuvântul Lui Dumnezeu și lucrările Lui. El ne-a zidit din iubire.
 • Evanghelia de azi ne cheamă să Îl recunoaștem pe Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și să Îl chemăm să ne lumineze mereu prin Duhul Sfânt și cuvintele Evangheliei Sale.
 • Trebuie să Îl primim pe Iisus Hristos în inimile noastre cu o conștiință și credință curată și să ne aliniem calea vieții noastre de Calea Lui Hristos.

Fotografii puteți vedea accesând următorul link.