Glas din cer s-a auzit

Potrivit tradiţiei ortodoxe, în biserica mănăstirii noastre, în Ajun şi în ziua Praznicului Botezului Mântuitorului Hristos s-a săvârşit Sfinţirea cea Mare a Apei.

După Sfânta Liturghie, soborul, format din preoţi şi diaconi, a mers în mijlocul credincioşilor pentru a sfinţi apa. În cuvântul său, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a evidenţiat importanţa acestui mare eveniment, care marchează începutul propovăduirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Fiind botezat în râul Iordan, de către Sfântul Prooroc Ioan, Domnul Iisus Hristos a fost arătat oamenilor ca Fiul lui Dumnezeu, prin pogorârea Duhului Sfânt şi prin mărturia lui Dumnezeu Tatăl: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit (Mt. III, 17)