Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui

Ne aflăm în prima duminică din noul an civil care este și prima duminică dinaintea Botezului Domnului Iisus Hristos. La Mănăstirea Radu Vodă, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, înconjurat de soborul sfintei mănăstiri și de Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte şi Superiorul Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan.

 Subiectul central al evangheliei din această duminică este Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, ultimul prooroc al Vechiului Testament, dar și cel care deschide paginile Noului Testament. Deși, aparent, putem să îl socotim un om simplu, a avut o forță a cuvântului, forță izvorâtă din curajul cu care Îl mărturisea pe Hristos.

 Sfântul Ioan a fost printre puținii prunci, care a scăpat de mânia și nebunia regelui Irod, care a poruncit omorârea tuturor pruncilor din Ierusalim și din împrejurimi. Mama Sfântului, Elisabeta, a fugit cu pruncul în pustie, mutându-se la Domnul la scurt timp după acest episod, iar tatăl său, arhiereul Zaharia, a fost ucis între templu și catapeteasmă pentru faptul că nu a dezvăluit locul unde a fost ascuns fiul său. Astfel, Sfântul Ioan a crescut singur în pustie din fragedă pruncie și până la vârsta de 30 de ani. În pustie Sfântul Ioan a dus o viață aspră. Şi Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică.

 Această evanghelie a fost așezată la începutul anului întrucât se adresează tuturor, atât demnitarilor cât și oamenilor de rând, atât ostașilor cât și celor din popor. Sfântul Prooroc Ioan avea câte un cuvânt de pocăință și de îndreptare pentru fiecare om în parte și pe fiecare îl sfătuia cum să se lepede de păcate pentru a se putea apropia de Hristos.

 Modelul de viețuire pe care îl vedem la Sfântul Prooroc Ioan este unul de imitat în societatea în care trăim. Așadar, trebuie să imităm după putere: smerenia, curajul de a-L mărturisi și de a-L arăta pe Domnul Iisus Hristos lumii, precum și slujirea în curăție a lui Dumnezeu pe care Sfântul Prooroc Ioan a avut-o.

 În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Timotei l-a hirotonit preot pe diaconul Cristian Antonescu, pe seama Parohiei Ghermăneşti, Protoieria Ilfov Nord, iar teologul Emanuel Englert a fost hirotonit diacon pe seama Capelei Liceului tehnologic special Regina Elisabeta, Protoieria 2 Capitală.