Fiule al lui David, miluieşte-mă!

Luca18 În vremea aceea, pe când Se apropia Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind.35 Şi, auzind el mulţimea care trecea, întreba ce se întâmplă.36 Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul.37 Atunci el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă!38 Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, dar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, miluieşte-mă!39 Deci, oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat:40 Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a spus: Doamne, să văd!41 Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit.42 Şi îndată a văzut şi mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. Iar tot poporul care văzuse a dat laudă lui Dumnezeu.43

  • Evanghelia de astăzi ne amintește de una dintre nenumăratele minuni, săvârșite de Mântuitorul, în ultima sa călătorie din Galileea în Ierusalim, în trecere prin Ierihon, cel mai vechi oraș cunoscut din lume.
  • În aproprierea locului în care a avut loc minunea de astăzi, Ilie a fost ridicat la cer, așa după cum aflăm din Vechiul Testament.
  • Orbul de pe marginea drumului, deși nu putea vedea cu ochii trupești, avea o vedere mult mai curată decât a celor care vedeau cu ochii trupului, recunoscându-L pe Mesia. Orbul a strigat spre Hristos cu nădejdea de a fi ajutat prin redarea vederii. În fața acestei credințe, Mântuitorul a răspuns cu nemărginita Lui iubire.
  • Din Evanghelia de azi, înțelegem că dincolo de vederea trupească, atât de necesară, avem nevoie de vederea sufletească, precum orbul care cerșea la marginea Ierihonului care avea lumina credinței și bucuria de a se întâlni cu Fiul Lui Dumnezeu.
  • Orbirea sufletească ne împiedică să îl vedem pe Dumnezeu și chiar pe cel de alături.
  • Putem dobândi vederea duhovnicească doar privind către Dumnezeu, fără a judeca pe aproapele nostru.
  • La Ierihon se păstrează cea mai curată apă din lume, aceeași apă pe care prorocul Elisei, ucenicul Sfântului Ilie a îndulcit-o prin rugăciunile înălțate către Dumnezeu. În acel loc, călugărițe din România au construit locuri de închinare. Unele dintre aceste nevoitoare l-au ajutat și pe Sfântul Ioan Iacob care a slujit, pentru câțiva ani, la schitul de la Iordan.
  • Începând cu anul 1980, o familie credicioasă a dăruit Patriarhiei Române 1.000 mp pe care s-a început construirea unei biserici și a unui cămin pentru pelerini, în vremea în care slujea acolo actualul Preasfințit Ieronim Sinaitul.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.