Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta.

Evanghelia care s-a citit în această duminică ne relatează o vindecare pe care Mântuitorul o săvârșește cu o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum. Această tămăduire are loc într-o zi de sâmbătă pe când Domnul se afla la sinagogă.

Sfântul Apostol Luca, ne relatează această tămăduire minunată atât din punct de vedere al evanghelistului, cât și al medicului. Apostolul și medicul Luca ne arată că boala gârboviei de care suferea această femeie provenea de la un duh de neputinţă.

Femeia primește vindecare atunci când Mântuitorul Şi-a pus mâinile asupra ei. De fiecare dată când ne apropiem cu credinţă de trupul Domnului Iisus Hristos, primim vindecare trupească și sufletească.

Din nefericire, această tămăduire minunată nu bucură pe toată lumea. Mai marele sinagogii, închistat în formalismul legii vechi, se mânie că Iisus a vindecat-o sâmbăta, pe această femeie.

Cuvântul evangheliei provocă multe revolte şi împotriviri, atât în zilele lui Hristos, cât şi în zilele noastre, prin osândirea fățișă a păcatului care s-a încuibat în sufletul celor răi. Fiul lui Dumnezeu nu poate fi cenzurat sau oprit din lucrarea Sa mântuitoare, de patimile unor răuvoitori, de învățătura lumească greșită, sau de concepțiile unor oameni lipsiți de Dumnezeu.

Mai marele sinagogii, sănătos fiind, nu îi pasă dacă femeia mai suferă câteva zile până primește vindecarea. Hristos, care înțelege și suferă împreună cu cei aflați în neputință, o vindecă pe femeie în zi de sărbătoare pentru ca aceasta să slăvească pe Dumnezeu. Evanghelia de astăzi ne învață că oamenii trebuie să se schimbe după învățătura evangheliei, iar nu evanghelia după patimile sau gândirea noastră.

Învățătura evangheliei lui Hristos stă împotriva “duhului toleranței” care propovăduiește păcatul și distruge virtutea. Mântuitorul Iisus Hristos a arătat toleranță față de toți oamenii, dar nu i-a părăsit în păcatele lor, ci le-a trimis pe Duhul Sfânt, Cel care curăță și sfințește.

Climatul acesta de persecuție împotriva Bisericii lui Hristos a existat dintotdeauna, la bază fiind lupta dintre bine și rău. Important este ca fiecare dintre noi să stăm neclintiți în dreapta credință, să ajutăm după putere pe aproapele nostru și să nu ne lepădăm de învățătura evangheliei.