Femeia gârbovă ne învață smerenia și asumarea suferinței

Biserica Ortodoxă s-a aflat astăzi în Duminica a XXVII-a după Rusalii, fiind rânduită spre lectură pericopa evanghelică care descrie minunea săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos cu femeia gârbovă. La Sfânta Liturghie cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Arhimandrit Nectarie, starețul mănăstirii, care a evidențiat faptul că femeia gârbovă reprezintă modelul de perseverență în rugăciune. Ea și-a asumat suferința de optsprezece ani, fiind plină de răbdare și de smerenie fapt ce îl face pe Domnul Hristos să se milostivească de ea și să îi vindece această îndelungată suferință.

Mântuitorul îl mustră pe mai-marele sinagogii, pentru faptul că îi oprea pe evrei să vină să se vindece sâmbăta. Hristos Dumnezeu arată că vindecările se pot face în orice zi și mai curând în ziua Domnului. El ne arată că trebuie să ne deprindem al iubi pe aproapele nostru mai înainte de a-l judeca, să îl slujim cu dragoste și devotament, iubirea și jertfelnicia exprimată față de cei suferinzi fiind mai presus de litera legii împlinită formal.

Așadar femeia gârbovă ne învață smerenia și asumarea suferinței, perseverența și insistența în rugăciune cât și recunoștința față de Dumnezeu cel milostiv și îndurător,care ne cheamă pe noi să fim solidari și iubitori față de oamenii săraci, bolnavi, prigoniți și în temniță, iubirea milostivă fiind măsura judecății sufletelor noastre.