Fără jertfă, sfinţenia este o imposibilitate logică

Duminica închinată Sfintei Cruci marchează înjumătățirea  Postului cel Mare. Pericopa evanghelică pe care Biserica a rânduit-o pentru această zi, cuprinde îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos de a ne lepăda de noi înșine, de omul cel învechit în păcate și a urma poruncilor Lui. 

Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, în predica sa, a vorbit despre asumarea crucii și a suferinței pentru Hristos, printr-o atitudine constantă și benevolă. 

Guvernatorul Pilat din Pont, după ce L-a judecat pe Hristos, deși nu I-a găsit nicio vină, nu a avut tăria să-L elibereze. Pentru că a iubit pacea efemeră a lumii și funcția pe care o avea, a preferat să ia o decizie nedreaptă, făcându-le iudeilor pe plac.

Nu putem avea parte de Hristos dacă fugim de suferință, pentru că El Însuşi a îmbrățișat-o.