Euharistia - Taina întâlnirii cu Dumnezeu

Sfânta Liturghie de astăzi a fost oficiată de Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

La predică Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a vorbit despre taina în care Îl putem întâlni pe Domnul. Pentru noi, creştinii, acest praznic al Întâmpinării Domnului nu este o simplă amintire a unui eveniment petrecut în istoria mântuirii, ci el readuce în chip minunat pe Hristos Mântuitorul în mijlocul nostru, făcându-L să trăiască în noi şi pe noi să vieţuim în El.

Îl putem întâlni pe Domnul dacă ascultăm şi împlinim părinteştie învăţături ale celor care slujesc Sfânta Liturghie şi care ne îndeamnă de pe amvon să fim mai buni, împlinind dragostea. De asemenea îl putem întâmpina pe Domnul în fiecare duminică sau sărbătoare, când sunetul clopotelor răsună vioi, chemându-ne la Sfânta Jerftă. Căutând să-l odihnim pe apropele nostru, aşa cum spune Cuviosul Paisie Aghioritul, şi cu inima curată, venind în întâmpinarea nevoilor sale, îl vom găsi pe Hristos, umplându-ne sufletul de bucurie sfântă.

Adevărată întâlnire şi unire a omului cu Dumnezeu se realizează prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Său. Simpla asistare la Dumnezeiasca Liturghie nu compensează cuminecarea propriu-zisă cu Sfintele Taine. Încă din primele veacuri, în cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice diaconul rostea mai multe stihuri prin care îi anunţa pe credincioşii nebotezaţi sau cei care erau opriţi de la Împărtăşanie să iasă afară de la slujbă. Cu alte cuvinte,  la Sfânta Liturghie participau doar creştinii care se împărtăşau.

De aici trebuie să înţelegem diferenţa dintre conştiinţa creştinilor din epoca de aur a Bisericii şi modul în care noi realizăm astăzi rolul Sfintei Euharistii în drumul spre Împărăţia lui Dumnezeu. Astăzi, parcă nu ne mai dorim să ne pregătim pentru întâlnirea cu Hristos, pentru că nu conştientizăm că doar aflându-ne în comuniune cu El vom dobândi veşnicia. Viaţa omului nu are finalitate dacă nu este Hristos. El a spus că fără Mine nu puteţi face nimic. Sigur, în viaţa aceasta putem realiza multe lucruri pe care să le considerăm trainice, dar într-un final toate acestea vor pieri dacă nu au şi un rost spiritual. Faptele bune pe care le facem în numele lui Iisus Hristos vor rămâne în veci şi ne vor aduce mântuirea.