Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă

’’ MATEI 13 În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el.14 Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? 15 Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat. 16 Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El. 17 Şi iată glas din ceruri zicând: «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit.’’

  • Sărbătoarea de azi - Boboteaza, numită și Epifania (Arătarea Domnului) sau Teofania (Arătarea lui Dumnezeu Cel în Treime), ne reamintește despre momentul în care Fiul Lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a venit la apele Iordanului pentru a fi botezat de către Ioan.
  • Mântuitorul a venit la râul Iordan pentru ca să sfințească firea omului cea căzută și să ridice păcatul care pusese stăpânire asupra firii umane. După botez, omul devine Fiu al lui Dumnezeu după har și moștenitor al Împărăției Celei Veșnice.
  • Sfântul Ioan, Înaintemergătorul Domnului, este cel mai mare dintre proroci și cel care a pregătit calea Domnului, botezându-i pe cei care veneau la apele Iordanului. Botezul prorocului Ioan era un botez pregătitor, care îndemna la pocăință și la schimbarea vieții, precum și întoarcerea către poruncile lui Dumnezeu.
  • Mântuitorul s-a arătat pentru botez la vârsta de 30 de ani (vârsta maturității, atunci când iudeii aveau voie să vorbească în public). El, Cel lipsit de păcate,  s-a aplecat înaintea slugii sale spre a fi botezat. Prin botezul Său, Hristos a luat asupra Sa păcatele întregului neam omenesc.
  • Sfânta Treime s-a arătat la râul Iordan, atunci când Fiul lui Dumnezeu a primit a se boteza, fiind confirmat prin Glasul cel ceresc al Tatălui și prin pogorârea, în chip de porumbel, a Duhului Sfânt. De aceea, botezul creștin-ortodox se face prin întreita afundare, atunci când cel nou botezat devine fiu al lui Dumnezeu după har.  
  • Cu ocazia acestei Sărbători trebuie să ne aducem aminte de făgăduința dată la botezul nostru, aceea de a fi următori ai Mântuitorului Iisus Hristos și trebuie să retrăim botezul prin reînnoirea permanentă a vieții noastre. Nu trebuie să uităm faptul că Sfântul Botez ne iartă toate păcatele săvârșite până la acel moment, iar Sfânta Spovedanie ne iartă păcatele cu care am fost ispitiți după botez.
  • Calea arătată nouă prin botezul Domnului este smerenia, întrucât Mântuitorul s-a smerit, primind a se boteza chiar de mâna robului Său.
  • Sfințirea apei precum și stropirea cu aceasta a caselor, obiectelor și persoanelor dragi nouă, coboară harul Sfântului Duh peste cei credincioși.
  • În jurul anului 1930 a fost construită o biserică românească, lângă apele Iordanului, biserică închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Iacob Hozevitul a condus acest schit între anii 1947-1952.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.