Dumnezeu trebuie să ocupe locul cel mai cinste în viața noastră

Matei 1032-33;37-38, 1927-30 Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri32. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri33. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine37; și cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie, nu este vrednic de Mine38. Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată, noi am lăsat toate şi Ți-am urmat Ţie. Cu noi, oare, ce va fi?27 Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi, cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va ședea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.28 Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarini, pentru numele Meu, înmulțit va lua înapoi şi viaţă veşnică va moşteni29. Și mulţi dintâi vor fi pe urmă şi cei de pe urmă vor fi întâi.30

 • În bucuria pogorârii Duhului Sfânt și a Înălțării Mântuitorului, ascultăm Sfânta Evanghelie în care cuvântul Domnului, adevărat și curat, ne vorbește despre sfințirea omului și mărturisirea dreptei credințe.
 • Dacă nu reușim să învingem tendința noastră primară de a trăi o viața aplecată spre păcat, va fi foarte greu să putem ridica crucea vieții noastre și, în cele din urmă, crucea mântuirii noastre.
 • Avem drept modele pe cei care L-au urmat pe Mântuitorul cărora le-a fost dăruită cinstea de a judeca semințiile lui Israel, parte a darului Dreptului Judecător, primit de la Tatăl. Apostolii au lăsat tot și au devenit împreună călători cu Mântuitorul Hristos, prin cinste și umilință, iar, după pogorârea Duhului Sfânt și așezarea Bisericii, au continuat lucrarea Lui în lume, devenind mărturisitori.
 • Avem simbolul de credință, în care este cuprinsă revelația dumnezeiască, pe care trebuie să îl mărturisim mereu. Dacă vom fi mărturisitori și împreună lucrători cu Duhul Sfânt, ne vom bucura de faptul pomenirii Mântuitorului în fața Tatălui. Cel care va mărturisi dreapta credință, prin cuvânt și faptă, cu smerenie și cu dragoste, va fi mărturisit înaintea Tatălui și, deci, va dobândi mântuirea.
 • Dumnezeu este Treime și este dragoste.
 • Nu trebuie să fim atașați de altceva mai mult decât de Dumnezeu. Trebuie să ne cinstim părinții, să ne iubim copiii și să avem posesiuni, dar toate astea cu o rânduială corectă, știind că mai presus de toate este Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să ocupe locul cel mai cinste în viața noastră.
 • Dragostea, dreptatea, adevărul și credința Lui Dumnezeu ne arată drumul curat al vieții noastre.
 • În această zi îi pomenim pe toți sfinții, nu doar pe cei din calendar, ci și pe aceia cunoscuți doar de Dumnezeu, cu care ne vom întâlni la sfârșitul veacurilor. Suntem datori să le urmăm lor în modelul de viață curată condusă spre desăvârșire.
 • Viața noastră trebuie să fie dominată de dorința de a sluji și de a iubi pe Dumnezeu, prin fapte bune și dragoste. Doar prin această conlucrare a sufletului și a trupului nostru cu harul Lui Dumnezeu putem face acest lucru.
 • Cu ajutorul Lui Dumnezeu, al Maicii Domnului, a puterilor cerești, a sfinților cunoscuți și necunoscuți, care ne ocrotesc cu rugăciunile lor, putem mărturisi curat tainele credinței noastre și să ne punem viața în ordinea corectă.
 • Biserica ortodoxa este Sfântă, nedespărțită de sfințenie prin lucrarea Harului Duhului Sfânt.
 • Avem datoria ca noi cei din biserica luptătoare să fim în legătură cu Biserica trimfătoare unde se află Slava Lui Dumnezeu.
 • Să rugăm pe toți sfinții să ne ocrotească și să ne înțeleptească să primim din puterea de a ne detașa de cele pământești pentru a ne bucura de cele cerești și netrecătoare.

Mai multe fotografii puteți vedea accesând următorul LINK.