Duminica Sfântului Aportol Toma

Astăzi, în duminica, numită a lui Toma, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Toma, unul dintre cei doisprezece, marcând, totodată, arătarea Mântuitorului şi încredinţarea oamenilor de veridicitatea Învierii Sale.

Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu, a rostit predica, în care a explicat pericopa evanghelică, citită în timpul Sfintei Liturghii. Aşa cum reiese din cuvântul Scripturii, credinţa nu este o convingere care se fundamentează pe incidenţa simţurilor, ci este o virtute teologică, prin care omul simte pronia şi iubirea lui Dumnezeu.