Duminica ortodocşilor de pretutindeni

Ziua de astăzi, prima Duminică din Postul Sfintelor Paşti, este consacrată prin excelenţă Ortodoxiei, dar nu pentru că în celelalte duminici am cinsti învăţături eterodoxe, ci pentru că în această zi îi prăznuim pe sfinţii care s-au jertfit pentru apărarea Adevărului de credinţă, iar în inimile noastre renaşte dorinţa de mărturisire prin grai, dar mail ales prin însăşi viaţa noastră.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a adresat o epistolă creştinilor români, care s-a citit în biserici, şi pe care o puteţi citiţi aici.