Duminica Femeilor Binevestitoare

Duminica a III-a după Paşti este ziua în care Biserica Ortodoxă face pomenirea femeilor mironosiţe, cele care s-au bucurat primele de vestea că Hristos a înviat. Pericopa evanghelică rânduită pentru această duminică, prezintă mai întâi cum Iosif din Arimateea a aşezat trupul lui Iisus într-un mormânt nou, iar în partea a doua a pericopei este descris momentul în care femeile mironosiţe, venind la mormântul Domnului, au fost întâmpinate de un înger, care le-a vestit că Iisus Hristos a înviat.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a rostit predica, în care a tâlcuit pasajul biblic, reliefând importanţa pentru care Hristos, după Înviere, S-a arătat femeilor mironosiţe şi ucenicilor Săi, dar şi despre datoria mărturisirii pe care o are fiecare creştin.