Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)

MATEI 4  În vremea aceea, auzind că loan a fost întemniţat, Iisus a plecat în Galileea. 12 Şi, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali,13 ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin Isaia prorocul, care zice: 14 «Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;15 poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit»16. De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor.17

  • Cu sărbătoarea de astăzi se încheie pomenirea marelui praznic al Botezului Domnului Nostru Iisus Hristos și, totodată, începe propovăduirea Fiului Lui Dumnezeu în lume.
  • Sfântul Ioan Botezătorul este cel care a pregătit calea pentru venirea în lume a Fiu al Lui Dumnezeu și care, prin moartea lui nevinovată, prezice jertfa Lui Hristos de pe cruce.
  • Prin sărbătoarea Botezului Domnului, Iisus Hristos se descoperă tuturor ca fiind Fiul lui Dumnezeu și, totodată, tot atunci, ni se arată și Sfânta Treime.
  • La apele Iordanului se instituie un nou botez, botezul desăvârșit, prin apă și prin Duh Sfânt, botez pe care îl primește fiecare credincios în parte. Acest botez este diferit de cel al pocăinței pe care îl săvârșea Sfântul Ioan Botezătorul.
  • Iisus a adus lumii o viață nouă, un nou mod de trăi, pe care El l-a practicat prin iubire, suferință și jertfă. Numai urmând Lui putem ajunge în Împărăția Sa.
  • Cuvântul evangheliei înseamnă veste bună, iar Iisus a propovăduit Evanghelia arătând că omul poate, din nou, să redevină Fiu al Lui Dumnezeu, numai dacă crede și împlinește cu adevărat Cuvinte Sale.
  • Semințiile lui Zabulon și Neftali era două dintre cele zece seminții care deveniseră idolatre, fiind atunci decăzute și departe de credință. Spre ținutul lor s-a îndreptat Mântuitorul, după cum a spus profetul Isaia, iar poporul a văzut lumina, pe Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, făcut Om.
  • Mântuitorul își începe propovăduirea prin a spune Pocăiți-vă că S-a apropiat Împărăția Cerurilor. Mesajul lui Hristos este chemarea la lucrul suprem – nemurirea. Pocăința înseamnă schimbarea omului în bine, raportarea lui la valorile dumnezeiești, ca tot cel ce crede în Iisus Domnul să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
  • Modul prin care putem să biruim răul și păcatul din lume este numai dreptatea dumnezeiască, care se lucrează prin iubire, și nicidecum dreptatea omenească, cea care este nedesăvârșită.
  • Omul credincios este acela care își păstrează nădejdea în Hristos și care vine în Biserica Lui pentru ca să dobândească iertarea și dezlegarea de păcate pentru înnoirea permanentă a legământului de la botez, prin pocăință.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.