Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage

Evanghelia de astăzi reprezintă o parabolă atât de prezentă în viața noastră dar ale cărei înțelesuri ni le însușim atât de puțin. Ne referim la binefacerile smereniei și la prăbușirea la care duce mândria. Această Evanghelie ne pregătește să ne însușim armele necesare călătoriei de postire ca să ajungem la învierea sufletelor noastre, să trăim o viață nouă în Hristos.

Din Evanghelia de azi înțelegem că fariseul nu era necredincios, ci merge la templu, se roagă și face fapte bune, însă se sprijină pe faptele sale și are grija să i le amintească lui Dumnezeu. Paradoxal, rugăciunea acestuia este un păcat, deoarece se bazează pe mândrie ceea ce conduce la falsificarea sensului de credință, întrucât reduce relația cu Dumnezeu la niște gesturi și, mai mult, îl disprețuiește pe vameșul aflat în spatele lui, inima sa rămânând astfel împietrită.

Opus fariseului este chipul vameșului, oameni cu un profil deja cunoscut – necredincioși, trădători de țară, care nu trebuie judecat, fără să îi fie cunoscut adâncul inimii și gândurile sale. Or, Dumnezeu tocmai pe vameș îl laudă pentru smerenia rugăciunii sale, întrucât acesta nu numai că își cunoaște păcatele ci le recunoaște și își cere iertare pentru ele și ajutor pentru vindecare.

Așadar, numai atunci când ne smerim și ne cunoaștem adâncimea căderii, putem să ne înălțăm și să începem lupta cu păcatele. Smerenia este cea care păstrează virtuțile întrucât este temelia vieții spirituale a omului care își dorește apropierea de Dumnezeu.

În lumea de azi, smerenia este desconsiderată, fiind tratată ca pe o slăbiciune, spiritul vieții inspirându-ne mândrie și mărirea de sine, fapt care arată sărăcie sufletească și depărtare de Dumnezeu. Chiar și Bisericii i se reproșează că nu face cunoscute lucrările sale, încercând să fie înlăturată smerenia dar Biserica nu se pervertește, ci se călăuzește după Dumnezeu, Care nu greșește, mântuirea omului și săvârșirea faptelor iubirii făcându-se întru Hristos. Înțelegem astfel că publicarea faptelor nu este un lucru creștinesc, nefiind nevoie de a face cunoscute binefacerile.

Mai departe, Evanghelia de astăzi ne atrage atenția asupra fariseismului care este dovadă de egoism și simpla urmărire a unor scopuri personale, în dauna Adevărului care este Hristos Dumnezeu. Pericolul mândriei și al fariseismului ne pândește pe toți și trebuie să învățăm că nu se poate porni pe drumul pocăinței și al învierii fără smerenie și fără să îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru darurile primite.

Deci, doar smerenia te face om adevărat, să fi de folos celui de lângă tine, și sigura care te aduce la calitatea de prieten a Lui Hristos.

Să nu ne rugăm fraților ca fariseul căci cel ce se înalță pe sine se va smeri ci să ne smerim înaintea lui Dumnezeu ca vameșul prin postire strigând Dumnezeule milostivește-Te spre noi păcătoșii

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.