DOAMNE, SĂ VĂD!

În duminica a XXXIa după Rusalii, la Mănăstirea Radu Vodă, credincioșii care au participat la slujba Sfintei Liturghii, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Episcop Timotei Prahoveanul, care a liturghisit alături de soborul mănăstirii. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a explicat învățăturile care se desprind din evanghelia Sfântului Luca, care ne relatează vindecarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a făcut-o cu orbul din Ierihon.

Preasfinția Sa ne-a explicat faptul că Ierihonul este cea mai veche cetate locuită, având o istorie de peste zece mii de ani. Foarte multe evenimente relatate în Sfânta Scriptură sunt legate de această cetate. În apropierea zidurilor acestei cetăți s-au așezat iudeii veniți din Egipt, aici Ilie s-a înălțat la cer lăsându-i cojocul ucenicului său Elisei, aici Domnul Iisus a primit botezul din mâinile Sfântului Ioan. Ierihonul a fost prima cetate cucerită de către iudeii conduși de Iosua, care a înconjurat zidurile ei de șapte ori, rugându-se Domnului Savaot până când acestea s-au prăbușit la picioarele sale. În zilele noastre, credincioși evlavioși au ridicat o frumoasă biserică românească la Ierihon, lângă ruinele zidurilor vechii cetății.

În această cetate Domnul Iisus Hristos întâlnește un orb din naștere pe care îl vindecă de boala lui. În Sfânta Scriptură ne sunt relatate cinci astfel de vindecări ale unor persoane oarbe, pe care Mântuitorul le-a făcut în timpul activității sale publice.

Evanghelia de astăzi ne învață ce înseamnă să ai credința puternică. Orbul din evanghelie, deși nu putea să vadă cu ochii trupului, cu ochii minții îl recunoaște pe Hristos drept Fiul lui Dumnezeu: Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine!

De asemenea acest om orb ne învață ce înseamnă stăruința în rugăciune, chiar și atunci când cei din jurul tău te demoralizează și te trag înapoi. El strigă cu putere către Domnul și nu contenește să îl strige până când Mântuitorul se apleacă asupra dorinței lui: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat: Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit.

Evanghelia de astăzi ne învață că există oameni orbi care nu pot vedea cu ochii trupului, după cum există și oameni care nu pot vedea cu ochii sufletului. Aceștia din urmă sunt cei care nu îl văd pe Dumnezeu, ci văd numai întunericul din jurul și din aproapele lor. Ei sunt cei care slujesc întunericului și se luptă să alunge Lumina.

Sfânta Biserică ne îndeamnă pe toți cei care suntem îmbrăcați în veșmântul luminos, primit la sfântul botez, să alungăm de la noi întunericul păcatului și să urmăm Domnului Iisus Hristos, Cel care este Lumina lumii.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa a hirotonit pe Preacucernicul Diacon Bucovanu Andrei Iulian, în treapta de preot pe seama Parohiei Vadu Săpat, Protopopiatul Urlați și pe tânărul teolog Bezdedeanu Constantin Liviu în treapta de diacon pe seama Parohiei Olarii Vechi, Protopopiatul Ploiești Nord.