Demoni mulţi intraseră în el

Evanghelia de astăzi ne arată cât de jos ajunge omul în sufletul căruia cuvântul lui Dumnezeu nu rodește, devenind dominat de diavol. Omul despre care ne relatează Sfântul Evanghelist Luca era atât de desfigurat și lipsit de libertatea sa încât nu mai trăia printre oameni, ci în morminte, întocmai ca persoanele decedate. El era dominat de o legiune de diavoli care Îl recunosc pe Hristos ca pe Fiul lui Dumnezeu. Demonii L-au recunoscut drept Creatorul Lumii, știind că tot Acela îi va arunca în adâncuri la sfârșitul vremii. De aceea, aceștia Îl roagă pe Hristos să le îngăduie să intre în turma de porci din apropiere care, după aceasta, se aruncă în mare și piere, întocmai ca orice alt lucru atins de demon.

Locuitorii cetății s-au înfricoșat de minunea săvârșită și de puterea Mântuitorului, însă nu s-au bucurat de vindecarea vecinului lor. Aceasta pentru că erau lipiți de lucrurile materiale, ei fiind întristați de pierderea averii lor, adică de turma de porci. Dezumanizarea lor era atât de profundă încât îi determină să Îi ceară lui Hristos să plece din mijlocul lor, iar noi înțelegem din aceasta că ei erau cei cu adevărat îndrăciți.

Omul vindecat a rămas drept mulțumire la picioarele lui Hristos, la fel cum ar trebui să facem cu toții atunci când primim darurile lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu, prin care mereu câștigă omul, a făcut dintr-un posedat, un misionar. Prin iubire, Dumnezeu transformă cel mai rău lucru în bine.

Astăzi întâlnim aceeași situație în societate, fiindu-ne cerut să alegem porcii și murdăria în locul cuvântului lui Dumnezeu. Diavolul nu are viață și nici nu poate da viața, ci îl desparte pe om de Dumnezeu. Omul care să predă patimilor este lipsit de libertatea sa, devine robul acestora și este sub dominarea diavolului.

De multe ori Dumnezeu permite pagube materiale, celor legați de lucruri, și caută să îl atragă pe om să pună preț pe suflet, lucrul cel cu adevărat nepieritor. Când omul iubește plăcerile, este despărțit de Viață.

Hristos ne ajută să dobândim mântuirea prin credința în El, prin iubirea sfințeniei și a bunătății Lui. În felul acesta, vom avea și aici, pe pământ, parte de bucurie și de mulțumire sufletească, dar vom dobândi mai ales ceea ce căutăm cu toții, viața veșnică.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.