Dascăli şi Ierarhi ai lumii

În ziua a XXX-a din luna lui Gerar, Biserica Ortodoxă aduce cu evlavie inchinăciune celor trei mari sfinţi şi dascăli ai lumii: Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopii Constantinopolului.

La predică, Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu a evidenţiat virtuţile specifice fiecăruia dintre aceşti sfinţi părinţi şi truda lor neostoită din slujba credinţei, pentru conservarea şi propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în lume.