Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.

Ioan 7 37 Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. 38 Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. 39 Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit. 40 Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. 41 Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? 42 N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David? 43 Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El. 44 Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El. 45 Deci slugile au venit la arhierei şi farisei, şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus? 46 Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om. 47 Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi? 48 Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? 49 Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată! 50 A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei:51 Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? 52 Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. 53 Şi s-a dus fiecare la casa sa.

 • Pogorârea Duhului Sfânt sau Cincizecimea are o importanță deosebită pentru întreaga creștinătate, întrucât marchează începutul Bisericii, ca trup a lui Hristos.
 • Domnul Hristos devine Capul Bisericii, iar clericii și credincioșii sunt, fiecare, mădulare ale acesteia.
 • De când Domnul S-a înălțat la cer, Duhul cel Sfânt este trimis pe pământ, atât ca Mângâietor, dar și ca Sfințitor al vieții celui care crede adevărat în Dumnezeu și Îi urmează poruncile. Astfel, viața omului haric este trădată de lucrarea pe care acesta o face cu aproapele său, un astfel de om dăruind celor din jur din darul pe care l-a primit.
 • Atunci când omul se află în preajma lui Dumnezeu, viața lui interioară este trădată de virtuțile pe care le face. Când omul dobândește Duhul cel Sfânt, atunci devine nemuritor.
 • Duhul Sfânt este Cel care dăruiește viață omului încă de la facerea lumii, iar Sfânta Treime este prezentă în viața noastră începând cu acel moment. Dar atunci când omul s-a depărtat în mod liber și conștient de Dumnezeu, atunci a pierdut și harul Duhului Sfânt. Însă Dumnezeu, prin glasul prorocilor, ne-a vestit ziua când omul va primi din nou Harul Duhului, har care sfințește și desăvârșește.
 • Până la venirea lui Hristos în lume oamenii erau lipsiți de Harul Duhului Sfânt. Fiul Lui Dumnezeu Se întrupează pentru a aduce în lume Duhul cel Sfânt, Duh care unește oamenii în numele lui Dumnezeu.
 • Modelul de unitate desăvârșită este comuniunea din sânul Sfintei Treimi, model urmat și în Biserica lui Hristos.
 • Niciun om nu poate dobândi singur Harul Sfântului Duh. Avem nevoie de Hristos și de Sfintele Taine pe care Acesta ni le-a dăruit, pentru a putea primi lucrarea Harului. Duhul Sfânt S-a dat Bisericii și credincioșilor la 40 de zile după Înviere și la 10 zile după Înălțare.
 • Lipsa lui Dumnezeu și a Harului Acestuia duce la o viață lipsită de sens, de virtuți, de motivație, o viață în care omul se îngroapă în propriile plăceri pătimașe. Din nefericire societatea în care trăim își făurește un trai fără Dumnezeu, o viață cât mai departe de Adevăr.
 • Lucrarea vizibilă a Mântuitorului în trup, pe pământ, se încheie odată cu Înălțarea la cer, dar lucrarea de sfințire a omului continuă în prezența Duhului Sfânt Care Se pogoară peste ucenici la Cincizecime.
 • În perioada Vechi Testamentară, sărbătoarea Cincizecimii reamintea evreilor de darea legii lui Moise pe Muntele Sinai, fiind totodată și o zi a recunoștinței pentru recolta pe care Dumnezeu le-o oferea an de an.
 • Pogorârea Sfântului Duh transformă apostolii, cei simpli și temători, în bărbați desăvârșiți care și-au dat viața pentru a propovădui cuvintele pe care le-au auzit din gura Mântuitorului.
 • Pogorârea Sfântului Duh este botezul cu foc al Bisericii. De la Rusalii Duhul cel Sfânt Se dă fiecărui om care crede drept în Dumnezeu, iar prin intermediul apostolilor L-au primit ierarhii, preoții și diaconii, până în zilele noastre.
 • Trebuie să înțelegem faptul că noi nu primim lucrarea Duhului Sfânt separat de a celorlalte două Persoane ale Sfintei Treimi. Astfel, pe Dumnezeu Tatăl Îl cunoaștem drept Creator al lumii, Pe Dumnezeu Fiul Îl mărturisim ca Răscumpărător, dar și ca Cel care ne-a împăcat cu Tatăl prin jertfa Sa, iar pe Dumnezeu Duhul Sfânt Îl recunoaștem în lucrarea Bisericii drept Mângâietor și Sfințitor.
 • Dacă la turnul Babel oamenii care vorbeau o singură limbă, din pricina păcatelor, au ajuns să nu se mai înțeleagă între ei, Dumnezeu încurcându-le graiul, la Cincizecime, deși apostolii vorbeau o singură limbă, cei de alt neam înțelegeau perfect cuvintele mântuitoare pe care apostolii le transmiteau.
 • Trebuie să înțelegem faptul că numai Dumnezeu are puterea de a uni și de a strânge împreună. Biserica înseamnă adunare, iar noi când venim la Biserică nu facem altceva decât a ne uni cu toții în Dumnezeu și de a întregi trupul lui Hristos.
 • Fie ca sărbătoarea Cincizecimii să ne facă conștienți de lucrarea Harului, iar noi să ne străduim să facem din viața noastră un țel în a ne apropia de Dumnezeu și de a ne face locaș al Duhului Sfânt, având conștiința că atunci când Îl vom dobândi, vom ajunge la desăvârșire și la mântuire.

 

Mai multe fotografii puteți vedea accesând următorul link.