Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.

Pogorârea Duhului Sfânt sau Cincizecimea are o importanță deosebită pentru întreaga creștinătate, întrucât marchează începutul Bisericii, ca trup a lui Hristos. Astfel, Hristos devine Capul Bisericii, iar clericii și credincioșii sunt, fiecare, mădulare ale acesteia.

Cuvintele Evangheliei sunt simple și pe înțelesul oricui: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. De când Domnul s-a înălțat la cer, Duhul cel Sfânt este trimis pe pământ, atât ca Mângâietor, dar și ca Sfințitor al vieții celui care crede adevărat în Dumnezeu și îi urmează poruncile. Astfel, viața omului haric este trădată de lucrarea pe care acesta o face cu aproapele său, un astfel de om dăruind celor din jur din darul pe care l-a primit.

Atunci când omul se afla în preajma lui Dumnezeu,când era plin de virtuți,când legătura sa cu Dumnezeu era strânsă și curată, omul nu ducea lipsă de nimic pentru că avea viață sau suflare de viață, adică îl avea pe Duhul cel Sfânt care îl făcea nemuritor.

Duhul Sfânt este Cel care dă viață omului încă de la facerea lumii, iar Sfânta Treime este prezentă în viața noastră începând cu acel moment. Dar atunci când omul s-a depărtat în mod liber și conștient de Dumnezeu, atunci a pierdut și harul Duhului Sfânt. Însă, Dumnezeu, prin glasul prorocilor ne-a vestit ziua când omul v-a primi din nou Harul Duhului, har care sfințește și desăvârșește.

Până la venirea lui Hristos în lume oamenii erau lipsiți de Harul Duhului Sfânt. Fiul lui Dumnezeu se întrupează pentru a aduce în lume Duhul cel Sfânt, Duh care unește oamenii în numele lui Dumnezeu. Astfel, omul devine persoană și se deschide comunicând cu ceilalți. Modelul de unitate desăvârșită este comuniunea din sânul Sfintei Treimi, model urmat și în Biserica lui Hristos.

Niciun om nu poate dobândi singur Harul Sfântului Duh. Avem nevoie de Hristos și de Sfintele Taine pe care Acesta ni le-a dăruit, pentru a putea primi lucrarea Harului. Duhul Sfânt s-a dat Bisericii și credincioșilor la 40 de zile după Înviere și la 10 zile după Înălțare, adică pentru a-L primi și noi trebuie să fim morți păcatului și cu sufletul înălțat la cele de sus.

Lipsa lui Dumnezeu și a Harului Acestuia duce la o viață lipsită de sens, de virtuți, de motivație, o viață în care omul se îngroapă în propriile plăceri pătimașe. Din nefericire societatea în care trăim își făurește un trai fără Dumnezeu, o viață cât mai departe de Adevăr, de Lumină și de Soarele Dreptății.

Lucrarea vizibilă a Mântuitorului în trup, pe pământ, se încheie odată cu Înălțarea la cer, dar lucrarea de sfințire a omului continuă în prezența Duhului Sfânt care se pogoară peste ucenici la Cincizecime. În perioada Vechi Testamentară, sărbătoarea Cincizecimii reamintea evreilor de darea legii lui Moise pe Muntele Sinai, fiind totodată și o zi a recunoștinței pentru recolta pe care Dumnezeu le-o oferea an de an.

Pogorârea Sfântului Duh transformă apostolii, cei simpli și temători, în bărbați desăvârșiți care și-au dat viața pentru a propovădui cuvintele pe care le-auauzit din gura Mântuitorului.

Pogorârea Sfântului Duh este botezul cu foc al Bisericii. De la Rusalii Duhul cel Sfânt se dă fiecărui om care crede drept în Dumnezeu, iar prin intermediul apostolilor l-au primit ierarhii, preoții și diaconii, până în zilele noastre.

Trebuie să înțelegem faptul că noi nu primim lucrarea Duhului Sfânt separat de a celorlalte două Persoane ale Sfintei Treimi. Astfel, pe Dumnezeu Tatăl îl cunoaștem drept Creator al lumii, Pe Dumnezeu Fiul îl mărturisim ca Răscumpărător,dar și ca Cel care ne-a împăcat cu Tatăl prin jertfa Sa, iar pe Dumnezeu Duhul Sfânt îl recunoaștem în lucrarea Bisericii drept Mângâietor și Sfințitor.

Dacă la turnul Babel oamenii care vorbeau o singură limbă, din pricina păcatelor, au ajuns să nu se mai înțeleagă între ei, Dumnezeu încurcându-le graiul, la Cincizecime, deși apostolii vorbeau o singură limbă, cei de alt neam înțelegeau perfect cuvintele mântuitoare pe care apostolii le transmiteau. Trebuie să înțelegem faptul că numai Dumnezeu are puterea de a uni și de a strânge împreună. Biserica înseamnă adunare, iar noi când venim la Biserică nu facem altceva decât a ne uni cu toții în Dumnezeu și de a întregi trupul lui Hristos.

Fie ca sărbătoarea Cincizecimii să ne facă conștienți de lucrarea Harului, iar noi să ne străduim să facem din viața noastră un țel în a ne apropia de Dumnezeu și de a ne face locaș al Duhului Sfânt, având conștiința că atunci când Îl vom dobândi, vom ajunge la desăvârșire și la mântuire.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.