Cui i se pare că stă, să ia seama să nu cadă!

În această zi, la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică de la Luca, în care este prezentată parabola vameşului şi a fariseului.

La predică, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a vorbit despre rolul rugăciunii în viaţa omului şi importanţa ei în vederea comunicării cu Dumnezeu. Este necesar ca rugăciunile noastre să fie sincere şi să izvorască dintr-o inimă smerită, pentru că doar aşa ele vor fi ascultate şi vor afla răspuns.

Avem exemplul fariseului, a cărui rugăciune a fost înnăbuşită de sentimentul trufiei şi de gândul judecării aproapelui, iar toată osteneala lui de a urca la templu pentru a împlini cuvenita rânduală, s-a transformat în pagubă sufletească şi înstrăinare de Dumnezeu.

Urmând modelul păcatosului smerit, să privim doar  la greşelile noastre şi să venim înaintea lui Dumnezeu, mărturisindu-ne păcatele pentru a primi iertarea prin harul preotului. Când săvârşim o faptă bună, să fim încredinţaţi că am făcut-o pentru a compensa multele greşeli din viaţa noastră, iar nu aşteptând în schimb vreo laudă deşartă.