Crucea este calea spre Inviere

Duminica de astăzi este premergătoare marelui praznic al Înălţării Sfintei Cruci. Astfel, la Sfânta Liturghie s-a citit o pericopă evanghelică specială, urmată de predica Părintelui Stareţ Nectarie Arhimandritul.

În cuvântul său, părintele a menţionat faptul că Sfânta Cruce nu are putere în ea însăşi, ci ajutorul care ne vine prin curce este de la Cel Care S-a răstignit pe ea. Prin jertfa Sa, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a sfinţit semnul crucii, transformându-l din obiect de tortură, în cistită armă în lupta contra vrăjmaşilor.

Diavolii se înspăimântă de semnul crucii, pentru că le aduce aminte de Iisus Hristos, Cel Care le-a biruit toate ispitele şi Care a învins moartea şi împărăţia iadul.