Crucea, altarul pe care S-a jertfit Domnul pentru păcatele noastre

Creștinii ortodocși au prăznuit astăzi Înălțarea Sfintei Cruci, al doilea mare praznic de la începutul anului bisericesc. La Sfânta Liturghie Părintele Arhimandrit Nectarie Șofelea, Starețul Mănăstirii a evidențiat rolul pe care Sfânta și de viață făcătoarea Cruce o are în viața noastră.

Crucea reprezintă pentru păgâni un element de tortură, dar pentru noi cei care credem și îl mărturisim pe Hristos ca Domn și Dumnezeu, este altarul pe care s-a jertfit Iisus pentru păcatele noastre, este semnul biruinței vieții, adică a lui Hristos Dumnezeu, asupra morții, este semnul iubirii milostive a lui Dumnezeu față de oameni, asumată prin suferință jertfei de pe Golgota.

Mântuitorul Hristos se aduce ca jertfă pe sine, pentru iertarea păcatelor noastre, sfințind cu Scumpul Său Sânge lemnul pe care se jertfește. Din iubire pentru noi, pătimește loviri, scuipări, batjocură și moarte pe Cruce, pedeapsa considerată la acea vreme cea mai umilitoare, cea mai josnică, pentru ca a treia zi să învieze și mai apoi să se înalțe cu Trupul la Cer, șezând de-a dreapta Tatălui, astfel dăruind șansa omului de a se îndumnezeii, ridicându-l la demnitatea de a se putea împărtășii de slava cea Dumnezeiască, prin iubirea milostivă a Sfintei Treimi.

Prin sfințirea Crucii cu Scumpul Sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului Nostru Iisus Hristos, Crucea primește puterea de a tămădui, de a învia morții și de a izgonii demonii, întrucât ea nu mai poate fi separată în veci Hristos cel răstignit și înviat, prin Cruce manifestându-se și bucuria Învierii, ca biruință asupra morții și a blestemului strămoșesc pe care și l-au atras protopărinții noștri ca urmare a săvârșirii păcatului neascultării.