Credeţi că pot să fac Eu aceasta?

Evanghelia de astăzi ne pune înaintea ochilor noștri două tămăduiri pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a săvârșit în cetatea Capernaum. Aceste două minuni au fost consemnate de către Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, ele fiind săvârșite imediat după ce Domnul a înviat-o pe fiica lui Iair.

Astfel, pe când propovăduia cuvântul Domnului într-o altă casă din Capernaum, oamenii, impresionați de minunea învierii, vin în număr mare să Îl asculte și să primească de la El vindecarea neputințelor lor.

În urma acestei minuni nemaiauzite, a învierii unei copile, doi orbi strigă în urma Domnului, dorind să fie și ei miluiți din întunericul în care erau nevoiți să trăiască zilnic. Mântuitorul îi întreabă pe orbi: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Domnul le adresează această întrebare tocmai pentru nu lăsa impresia că minunea s-a petrecut în mod întâmplător sau accidental.

Evanghelia ne atrage atenția asupra a două feluri de orbire: una trupească, care nu îți îngăduie să vezi lumina zilei, iar alta, a ochilor sufletului, care nu îți permite să vezi Soarele dreptății și Lumina lumii, adică pe Fiul lui Dumnezeu.

După ce orbii și mutul primesc vindecare, mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel, iar fariseii se îndoiau și ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni.

Atunci când omul nu mai vede bine cu ochii trupului, caută medicul cel mai bun care prin medicamente sau prin operație reușește să îi ofere sănătate ochilor. La fel trebuie să ne îngrijim și de ochii sufletului, încercând ca prin intermediul medicului sufletesc, să ne vindecăm de bolile sufletului, adică de patimi care ne împiedică să Îl vedem pe Domnul. În această viață avem nevoie de ochii sufletului pentru a putea urma lui Hristos, pentru a-L putea percepe așa cum se cuvine.

Societatea postmodernă în care trăim este o societate care este oarbă - întrucât nu Îl mai poate vedea pe Dumnezeu, surdă - întrucât nu mai dorește să îi asculte poruncile și să le ducă la împlinire, mută - întrucât refuză să vorbească despre El, asta atunci când nu este prea ocupată să Îi nege existența. Tot omul, întrucât este supus păcatului, trebuie să cunoască pocăința, singura care ne poate vindeca de păcatele pe care le facem. Evanghelia de astăzi ne cheamă să ne ridicăm ochii sufletului către Cer, să Îl privim pe Dumnezeu și să urmăm Lui.

Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să căutăm vindecarea ochilor sufletului, pentru a putea vedea lumina Lui, dar și să cerem vindecarea muțeniei noastre, pentru a fi în stare să Îl mărturisim drept, în fața unei societăți care căută motive, precum odinioară fariseii, pentru a-L nega.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.