Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!

Marcu9 În vremea aceea, a venit un om la Iisus zicându-I: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut.17 Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut.18 Iar El răspunzând lor a zis: O, neam necredincios și îndărătnic! Până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l la Mine.19  Şi l-au adus la El. Şi văzându-L pe Iisus, duhul îndată a zguduit pe copil, şi, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând.20 Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din pruncie.21 Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi.22 Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede.23 Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele.24 Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în el!25 Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit.26 Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, şi el s-a sculat în picioare.27 Iar după ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim?28 El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post.29Şi, ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar El nu voia să ştie cineva.30 Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia.31 Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L întrebe.32

  • Evanghelia de astăzi ne vorbește despre una din nenumăratele minuni făcute de Mântuitorul Iisus Hristos în timpul propovăduirii pe pământ și aflăm cum I-a pregătit pe ucenicii Săi, vorbindu-le despre viitoarele Sale patimi și despre Învierea Sa cea de a treia zi.
  • După ce se îndoiește de puterea apostolilor și de a Mântuitorului, tatăl copilului lunatic a dat unul dintre cele mai sincere răspunsuri pe care ni le relatează Sfânta Scriptură: Cred, Doamne! Ajută necredinței mele! Credința sa era mediocră, dar cu toate acestea a primit vindecarea cerută de la Hristos.
  • Starea de necredință a omului îl îndepărtează de Dumnezeu, de ajutorul Lui.
  • Rugăciunea și postul sunt faptele cele bune care ajută pe om să îndepărteze răul și să se apropie de Cuvântul Lui Dumnezeu.
  • Rugăciunea și postul trebuie să fie o constantă în viața omului, prin acestea omul arătându-și dragostea față de Dumnezeu.
  • Biserica Îl cinstește în această duminică pe Sfântul Ioan Scărarul, cel care s-a nevoit de la vârsta de 16 ani în muntele Sinai. El a scris lucrarea duhovnicească intitulată Scara, arătând în această carte cât de mult valorează lucrarea faptelor bune pentru mântuirea omului. În prezent, textul se regăsește în Filocalia nr.9. Astfel de nevoințe ne sunt exemple pentru a înțelege viața trăită în iubire pentru Dumnezeu și pentru creșterea virtuților prin lupta cu patimile.
  • Evanghelia de azi ne îndeamnă la o credință puternică, neînfruntată care să ne însuflețească și să ne aducă lângă Dumnezeu.
  • Dumnezeu răspunde chemării noastre atunci când avem credință, când suntem întăriți de post și rugăciune și atunci când ne întoarcem de pe drumul pierzării, devenind astfel Fii ai Lui Dumnezeu.

 

Mai multe fotografii puteți vedea accesând următorul link.