Condiția sine-qua-non pentru mântuire este iubirea

Biserica Ortodoxă a sărbătorit astăzi Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, fiind rânduită la Sfânta Liturghie pericopa evanghelică care istorisește convorbirea lui Iisus cu Nicodim. Astăzi s-a aflat în mijlocul credincioșilor prezenți la slujbă în Sfânta Mănăstire Radu Vodă, Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, episcop vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, care a subliniat faptul că în pasajul scripturistic rânduit spre lectură, Mântuitorul Hristos atrage atenția asupra importanței pe care o are credința în viața oamenilor și asupra faptului că trebuie să conștientizăm, de ce Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât din Cer și S-a întrupat, pătimind moarte și încă moarte pe Cruce.

Răspunsul este iubirea; iubirea milostivă a lui Dumnezeu care L-a dat pe Fiul Său Cel Unul-Născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Jertfa de răscumpărare a Domnului Hristos, săvârșită pe cruce cheamă la responsabilitate, l-a schimbarea omului în bine, la examinarea propriei sale conștiințe și la preocuparea permanentă față de aproapele său.

Așadar condiția sine-qua-non pentru mântuire este iubirea, adică strădania noastră permanentă de a ne asemăna cu Mântuitorul Hristos care ne spune: Poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unii pe alții precum și Eu v-am iubit pe voi. Iar Mântuitorul ne-a iubit pe noi mai presus de viața Sa, jertfindu-se pentru păcatele noastre.