Cele ce ai pregătit ale cui vor fi?

Evanghelia care se citește în prima duminică din postul Nașterii Domnului Iisus Hristos ne aduce în discuție o temă foarte interesantă și des întâlnită în această perioadă a postului, aceea a bogăției și a sărăciei.

Tema ni se adresează tuturor și își propune să ne arate faptul că nu bogăția în sine este rea și nici că sărăcia este bună, ci modul cum fiecare om se raportează la ele. Astfel, ne putem mântui și fiind bogați, atâta timp cât îndeplinim poruncile Evangheliei, după cum ne putem osândi atunci când suntem săraci material, dar și sufletește.

Evanghelia ne vorbește despre un om bogat care prin lăcomia sa se dezumanizează, gândindu-se doar la sine, devenind astfel sclavul propriilor sale obiecte. El confundă sufletul cu trupul și consideră că poate hrăni sufletul cel veșnic cu lucrurile materiale pe care le posedă.

Gândirea aceasta materialistă Îl face pe Dumnezeu, cel care L-a făcut pe om bun și frumos, să i se adreseze cu un cuvânt foarte dur: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Dumnezeu nu îl numește nebun, ci doar constată faptul că acest om a ajuns la nebunie, din pricina propriilor patimi însă, noi ca oameni nu avem dreptul să numim pe fratele nostru nebun, întrucât nu cunoaștem adâncul sufletului său.

Evanghelia ne arată cum acestui bogat i-au rodit țarinile, iar el în loc să fie recunoscător Lui Dumnezeu pentru darul pe care i l-a făcut și în loc să se gândească și la cei lipsiți, își mulțumește sieși, fiind satisfăcut de faptul că bogăția pe care a primit-o în dar, îl v-a îndestula pentru multă vreme. Într-o clipă, din pricina lăcomiei, bogatul uită de Dumnezeu, de viața veșnică, de sufletul său și își pune toată încrederea în niște lucruri materiale, trecătoare.  

Omul când începe să strângă averi devine AVUT și uită că menirea sa este să FIE, adică să vieze, să fie veșnic, pironindu-se pe pământ prin materia pe care o slujește și de care se lipește sufletește.

După ce că este lacom, după ce că nu se gândește decât la sine, după ce că se crede asigurat și uită că într-o clipă poate să nu mai fie, consideră nebunește că este bine nu numai material ci și sufletește și se face stăpân nu numai pe averile sale ci și pe viața sa. Bogatul judecă cu pântecele și, astfel uită de viața veșnică.

Dacă suntem atenți la viața noastră, vom observa că de multe ori facem din crezul bogatului propriul nostru crez și chiar dacă nu suntem bogați material, atunci când facem din odihnă, mâncare și băutură scopul vieții noastre pe pământ.

Bogatul din Evanghelie are multe păcate. În primul rând, el devine indiferent față de darul vieții. El nu și-a pus întrebarea: care este scopul vieții și de ce trăiește pe acest pământ? Apoi, lăcomia și dragostea pentru înavuțire îl face să uite de Dumnezeu și de viața veșnică. Încrederea în forțele proprii și bizuirea pe averea sa alungă Darul lui Dumnezeu de la sine, omul devenind victima propriei sale nebunii.

Omul nu trebuie să caute pe acest pământ materia, ci trebuie să Îl caute pe Dătătorul ei, pe Dumnezeu Cel care este izvorul binelui. Viața omului nu este o stare, ci viața este o Persoană, este chiar Domnul Iisus Hristos. Viața adevărată constă în a te alipi și a-L câștiga pe Dumnezeu și ea nu trebuie confundată cu respirația sau cu viața biologică.

Omul se lipește de viața aceasta și urăște moartea pentru că Dumnezeu l-a creat pe om nemuritor, dar nu trebuie să uităm de faptul că El nu ne-a zidit pentru a trăi pe acest pământ, ci pentru trăi alături de El în eternitate.

De asemenea, omului îi este greu să se împartă între Dumnezeu și materie. Adeseori încercăm să Îl împăcăm și pe Dumnezeu și pe mamona, dar nu trebuie să uităm de faptul că atunci când ne alipim sufletul de materie, ne depărtăm de El.

Evanghelia de astăzi nu se adresează doar celor cu o stare materială bună, ci se adresează fiecărui om în parte care prețuiește mai mult bogăția sa (înțelepciunea, meseria, concepțiile sale, televizorul, tehnologia) decât îmbogățirea pentru viața veșnică și ne ajută să realizăm care este adevărata bogăție pe care trebuie să o prețuim.

 

Fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.