Cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine....

Prima duminică după Rusalii, cea a Tuturor Sfinților, se află în strânsă legătură cu duminica anterioară, a Pogorârii Sfântului Duh, pentru că sfinții sunt roade și vase ale Duhului Sfânt. Întemeierea bisericii, care ia naștere în mod văzut la Rusalii, începe să desăvârșească viața oamenilor și astfel să izvorască în lume sfințenia.

Lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos în lume este continuată după Înălțarea Sa de un alt Mângâietor, Duhul Sfânt: Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi.

Sfințenia sau desăvârșirea se dobândește numai în biserică, atunci când credem drept în Dumnezeu și atunci când lucrăm după puterea noastră poruncile Sale. Numai în comuniune cu Fiul lui Dumnezeu putem atinge starea de sfințenie, lucru posibil atunci când ne împărtășim cu Sfântul Trup și Scumpul Său Sânge. Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să devenim sfinți, acesta fiind și scopul omului pe acest pământ.

Fiecare om este unic în felul său. El se deosebește de aproapele său prin temperament, daruri, pregătire, caracter, personalitate. Din acest considerent biserica a zămislit o multitudine de categorii de sfinți: unii mucenici - care au fost martirizați pentru credința în Hristos, alții cuvioși - care și-au răstignit patimile prin asceză, alții cărturari - care au luminat poporul prin învățătură etc.

Mesajul evangheliei de astăzi este acela că noi toți TREBUIE să căutăm, mai întâi de toate, să ne sfințim, să ne desăvârșim și să ne împodobim sufletul cu darurile cele duhovnicești. Sfinții ne sunt modele de viețuire pe acest pământ. Ei au fost oameni întocmai ca și noi, dar care și-au dorit mai mult decât orice să fie asemenea lui Hristos.

Fără biserică noi nu ne putem mântuii și nici sfinții. Curentul lumii moderne ne spune că nu are importanță în ce crezi, nici cum crezi, atâta timp cât crezi în ceva. Nimic mai fals. Noi trebuie să rămânem fideli învățăturilor propovăduite de către Însuși Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos în biserica Sa, alături de sfinții Săi, ne cheamă permanent spre o viață desăvârșită și sfântă.