Ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?

Evanghelia de astăzi ne pune înaintea ochilor inimii noastre un dialog pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl poartă cu un tânăr dregător, bogat, dialog ce ne face să reflectăm la perspectiva vieții duhovnicești. Acest dialog este important întrucât reprezintă, de fapt, dialogul dintre om și Dumnezeu. Omul Îl întreabă pe Dumnezeu iar El îi răspunde. Omul Îl întreabă cum poate să devină nemuritor iar Iisus Hristos îi arată calea spre desăvârșire.

Tânărul este unul dintre cei adunați să asculte Cuvântul Lui Dumnezeu și acesta îi pune înainte atributul de Bun și Îl întreabă pe Iisus Hristos despre calea spre viața veșnică. Scopul întrebării tânărului este de a afla care este esența poruncilor pe care trebuie să le urmeze din toate cele regăsite în legea veche. Mântuitorul Hristos îi răspunde, enumerându-i poruncile din Decalog și o altă poruncă din Levitic: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți pe care tânărul le cunoștea, afirmând că Toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Din aceasta înțelegem că în fața Mântuitorul se afla un om bun care s-a străduit să împlinească cuvântul Scripturii.

Dacă, însă, analizăm poruncile enumerate de Mântuitor, observăm că acestea se referă la relația dintre om și om, strict la viața pământească. De aceea, Mântuitorul, cunoscând sufletul tânărului îi spune și porunca spre desăvârșire Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoara în ceruri; și vino de-mi urmează Mie. Această poruncă făcea, de data aceasta, legătura între om și Dumnezeu, întrucât știa că bogăția tânărului îl face rob al ei, oprindu-l să fie liber spre desăvârșire. Ideile esențiale care se desprind din acest cuvânt al Mântuitorului sunt: 1/ Mântuitorul confirmă că acestui tânăr îi lipsea libertatea, și cu toate că era credincios, era robit de bogăție, 2/ desăvârșirea începe pentru toți cei ce Îl iubesc pe Dumnezeu cu porunca Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, 3/ Invitația pe care Mântuitorul Iisus Hristos i-o face acestui tânăr să fie apostol, pentru a vesti Evanghelia păcii.

La acest cuvânt al Mântuitorului, tânărul pleacă întristat, iar Iisus Hristos spune cât de greu vor intra cei ce au averi în Împărăția lui Dumnezeu atrăgând atenția aspra importanței libertății sufletului nostru, pe care trebuie să îl ferim mereu de robia lucrurilor pământești, chiar dacă vorbim de bogăție sau de alți idoli, întrucât astfel încălcăm prima poruncă a lui Dumnezeu.

Evanghelia de astăzi ne cheamă pe toți să fim atenți la dialogul purtat de tânăr cu Mântuitorul dar și la poruncile enumerate în acesta, pentru că și noi căutăm desăvârșirea în lucrarea mântuirii noastre.

În final, Mântuitorul este întrebat de apostoli Cine poate să se mântuiască iar Acesta le răspunde că Cele ce sunt cu neputință la om sunt cu putință la Dumnezeu, arătând că biruința morții poate fi obținută doar de și prin Dumnezeu, arătând că statutul social este total diferit de statutul omului în fața lui Dumnezeu.

De aceea, Mântuitorul ne atrage atenția că El nu judecă după aparențe, după cele din afară ci după cele dinăuntru și, astfel cum spune apostolul Pavel Să se cerceteze omul pe sine și așa să se apropie de Dumnezeu, la fel trebuie să facem și noi, să ne cercetăm inimile, să ne apropiem de Dumnezeu și să Îi răspundem că dorim să devenim ucenici ai Săi pentru a dobândi viața veșnică și desăvârșirea în Lumina și Harul Preasfintei Treimi.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.