Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă!

Matei 622-23 Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat.22Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va disprețui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât haina? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii; doar ştie Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă.23

 • În Evanghelia citită astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos ne vorbește despre grijile vieții, despre slujirea Lui Dumnezeu și despre preocupările pe care ar trebui să le aibă omul.
 • Suntem chemați să devenim asemenea Sfinților pe care îi cinstim zilnic.
 • Sfințirea este conlucrarea omului cu harul Duhului Sfânt pe care îl primește la botez și, ulterior, prin slujbele, rugăciunile și liturghiile la care participă.
 • Viața omului este un dar de la Dumnezeu iar timpul petrecut pe pământ este perioada în care omul trebuie să se bucure de creația zidită de Dumnezeu, spre folosul sufletesc.
 • Mântuitorul ne aduce aminte că și sufletul are nevoie de hrană, spirituală, ca să meargă pe drumul către Împărăția Cerurilor. Hrana sufletului este cuvântul Lui Dumnezeu.
 • Ochii sufletului sunt curați dacă asupra lor se revarsă Lumina cea adevărată care este Iisus Hristos. Cei care împlinesc Cuvântul Lui Dumnezeu sunt în Lumină și dobândesc viața cea veșnică.
 • Evanghelia de astăzi este actuală pentru că, de multe ori, suntem tentați să credem că sufletul poate fi hrănit doar cu cele materiale, omul îndepărtându-se astfel de Calea cea adevărată.
 • Sufletul este liber numai atunci când se află în relație cu Dumnezeu.
 • Suntem tentați să ne facem prea multe griji pentru trup, uitând de suflet. Evanghelia nu îl îndeamnă pe om să lenevească, însă Mântuitorul ne atrage atenția că nu trebuie să trăim în mod exclusiv pentru lucrurile materiale.
 • Odihna sufletului este Iisus Hristos. El ne vindecă neputințele, ne curățește de păcate și ne dă puterea de a merge mai departe spre Împărăția Cerurilor. Învățătura Lui este dragoste și înțelepciune pentru restaurarea omului vechi.
 • Lucrarea păcatului ne aduce suferința sufletească și trupească. Omul trebuie să slujească lui Dumnezeu, chiar dacă este păcătos.
 • De fiecare când cădem în păcat, trebuie să ne ridicăm pentru că Dumnezeul iubirii ne așteaptă să ne îndreptăm.
 • Să ne ajute Dumnezeu să avem mintea trează pentru a-L sluji doar pe El, pentru ca prin credință și fapte bune să ne învrednicim să primim harul Lui Dumnezeu iar inima să ne fie casa a Duhului Sfânt spre mântuirea noastră.

Mai multe fotografii puteți vedea accesând următorul link.