Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă!

Matei 85-13 În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L5 şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit.6 Și i-a zis Iisus: Venind îl voi vindeca.7 Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai spune un cuvânt şi se va vindeca sluga mea.8 Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face.9 Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: Nici în Israel n-am găsit atâta credinţă.10 Și zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în Împărăţia Cerurilor.11 Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.12 Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ție după cum ai crezut. Şi s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela.13

  • În Evanghelia citită astăzi, aflăm de o minune pe care Mântuitorul a săvârșit-o în Capernaum, prin vindecarea slugii unui sutaș roman, cel care era conducătorul a o sută de soldați.
  • Sutașul îl roagă pe Mântuitor să îi vindece sluga, arătând prin acest gest că nu era indiferent față de cei pe care îi avea în stăpânire, deși puterea pe care o deținea îi conferea dreptul să schimbe oricând un soldat cu altul. De altfel, romanii aveau obiceiul să îi abandoneze pe soldații bolnavi.
  • Sutașul își dezvăluie smerenia și omenia prin faptul că vine chiar el să Îl roage pe Mântuitorul Iisus Hristos pentru sluga sa și, mai departe, pentru că nu se considera vrednic să îl primească pe Domnul în casa sa.
  • Convorbirea dintre Iisus și sutaș este prilejul de a afla o învățătură duhovnicească mai adâncă, pentru că sutașul era păgân. Misiunea Mântuitorului era dedicată poporului ales și putea să îl refuze pe sutaș, ca și pe femeia canaaneancă. Dar răspunsul prompt dat de Iisus ne dezvăluie deschiderea porții de mântuire îndreptată și către celelalte neamuri.
  • Sutașul își arată credința atunci când îi spune Mântuitorului că nu e nevoie să vina în casa lui ca să îi vindece sluga, fiind suficientă puterea cuvântului Său. Prin credința și smerenia sa, sluga sutașului a dobândit vindecarea mult dorită.
  • Trebuie să fim smeriți în fața Lui Dumnezeu întocmai ca sutașul, pentru că toate sunt făcute prin harul și cu ajutorul Lui.
  • Mesajul actual al Evangheliei de astăzi este că puterea cuvântului Mântuitorului trebuie să ne facă să ne dorim să fim mai buni. Mândria și egoismul ne îndepărtează de Dumnezeu.
  • Dumnezeu își arată mila față de cei smeriți și de cei care ascultă de cuvântul și poruncile Mântuitorului.

Fotografii puteți vedea accesând următorul LINK.