Căuta să vadă cine este Iisus

Evanghelia de astăzi ne vorbește despre o altfel de minune pe care Mântuitorul a săvârșit-o în cetatea Ierihon, în casa mai-marilor vameșilor, pe nume Zaheu. De data aceasta, El vindecă sufletul lui Zaheu și, odată cu el, al întregii sale case.

Evanghelia de astăzi ne arată că atunci când îți dorești, cu adevărat, să te întâlnești cu Mântuitorul Hristos, El este chiar lângă tine, în fiecare clipă. De aceea, ne spun Sfinții Părinți că este suficient un singur pas al omului către Dumnezeu. Astfel, pe când Mântuitorul, împreună cu ucenicii și mult popor intra în cetate, vameșul Zaheu a mers să Îl vadă, într-un mod discret, fără să își propună să interacționeze cu Acesta, urcându-se într-un sicomor (dud) pentru că era mic de statură.

Trebuie reamintit că vameșii erau extrem de disprețuiți pentru că ei slujeau un neam străin, întrucât colectau impozitele și taxele imperiului roman dar și pentru că, profitând de poziția lor, îi asupreau pe iudei, fiind necinstiți. 

În continuare, Mântuitorul s-a oprit la sicomorul în care era urcat Zaheu, l-a strigat pe nume pe acesta și i-a spus că ar vrea să rămână în casa lui. Așadar, Mântuitorul, cel considerat și privit ca proroc, cel iubit de Dumnezeu, care făcea minuni, vindecând bolnavii și orbii, înviind morții, a cerut să rămână în casa celui disprețuit și să fie cu el și familia lui. Atunci, Zaheu a decis să își îndrepte toate greșelile și întreaga sa viață iar Mântuitorul a răspuns că Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia.

Astăzi este timpul mântuirii, pentru că astăzi trebuie să lucrăm cu frică și cu cutremur la mântuirea noastră. Acest astăzi i-a fost adresat lui Zaheu tocmai pentru că astăzi a vrut să Îl întâlnească pe Hristos.

Zaheu nu doar că își schimbă viața ci încearcă sa îndrepte greșelile de până atunci spunând că va întoarce împătrit tuturor celor nedreptățiți de el. Aceasta este adevărata convertire, atunci când dorești să repari și răul făcut.

În continuare, Evanghelia ne arată că cei care stăteau afară, așteptându-L pe Mântuitorul, cârteau, spunând că gazda Domnului era un om rău, necredincios. De altfel, întreaga activitatea a Lui Hristos a fost disputată și cârtită de iudei, ei neînțelegând că Mânuitorul a venit în lume tocmai pentru păcătoși, pentru marginalizați și lepădați, oferindu-le chiar Împărăția cerurilor.

De asemenea, Evanghelia de astăzi ne atrage atenția prin faptul că mântuirea s-a făcut și asupra casei și nu doar a lui Zaheu, familia fiind eliberată în fața lui Dumnezeu de nedreptate și înșelăciune.

Evanghelia ne cheamă pe toți să privim spre Mântuitorul Hristos, să Îl căutăm precum a făcut-o și Zaheu, să Îl primim cu bucurie mare în sufletul nostru, să ni-L facem oaspete pentru că El ne schimbă viața și sufletul.

Să ne ajute Mântuitorul să ne dăruiască putere a în a face ceea ce este bun și drept ca atunci când El iese în întâmpinarea noastră să auzim și noi: că astăzi s-a vindecat sufletul nostru și astăzi s-a făcut mântuirea noastră și a neamului nostru.

 

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.