Cartea neamului lui Iisus Hristos...

În duminica dinaintea Nașterii pruncului Iisus Hristos, Sfinții Părinți au rânduit ca să se citească începutul evangheliei de la Sfântul Apostol Matei, acolo unde sunt enumerate toate rudele după trup ale Mântuitorului. Evanghelia nu prezintă vreo minune, ci doar o enumerare de nume, înșiruite într-o logică și înțelepciune duhovnicească.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a scris evanghelia în limba aramaică, în limba lui Iisus, ea fiind adresată în special evreilor, adică poporului ales. De aceea apostolul își începe șirul strămoșilor de la Avraam, care este socotit drept părintele poporului iudeu, ajungând până la Fecioara Maria, mama pruncului Iisus. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam ... Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos.

Evanghelia ne enumeră 42 de neamuri, adică de câte șapte ori (cifra deplinătății harului - așa după cum ne învață Sfinții Părinți) câte șase (în  șase zile a zidit Dumnezeu lumea, după care s-a odihnit). Această succesiune a cifrei șapte de șase ori, simbolizează faptul că nașterea Domnului avea să desăvârșească lumea la plinirea vremii, adică atunci când lumea avea cea mai multă nevoie de venirea Sa.

În multitudinea aceasta de nume distingem atât oameni care au avut o viețuire sfântă, cât și alții care nu au trăit o viață cuviincioasă; găsim atât persoane născute din rândurile neamului ales, cât și oameni care provin din popoarele păgâne și care nu îl cunoșteau pe Dumnezeu. Această înșiruire de persoane, rude ale Domnului, dovedește faptul că Mântuitorul Iisus este cu adevărat Om și s-a întrupat din Fecioara Maria la plinirea vremii. Mai mult vedem că Mântuitorul nu se rușinează de rudele sale cu un trecut păcătos, dar nici de cele care nu proveneau din rândurile poporului ales, dovedind faptul că El este Dumnezeul celor drepți, dar și al celor păcătoși, Dumnezeul poporului ales, dar și al neamurilor, într-un cuvânt Dumnezeul tuturor.

Sfântul Ierarh Nectarie ne îndeamnă să ne pregătim sufletele ca în fiecare zi să ne învrednicim să îl primim pe pruncul Iisus Hristos, sufletele noastre fiind asemănate cu Fecioara Maria, maica Domnului nostru. Fiecare creștin prin primirea tainei botezului devine neam și rudă cu Fiul lui Dumnezeu. Astfel trebuie să ne îngrijim a duce o asemenea viață, încât să fim socotiți cu cei bineplăcuți Lui Dumnezeu.