Care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru!

Marcu10 În vremea aceea Iisus a luat la Sine iarăşi pe cei doisprezece şi a început să le spună cele ce aveau să I se întâmple:32 lată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor;33 îl vor batjocori, şi-L vor scuipa, şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia.34 Şi au venit la El lacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine.35 Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac?36 Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta.37 Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu?38 Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea şi cu botezul cu care Mă botez vă veţi boteza,39 dar a şedea de-a dreapta Mea sau de-a stânga Mea nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit.40 Şi, auzind, cei zece au început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan.41 Atunci Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc.42 Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru;43 şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie slugă tuturor.44 Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulți.45

  • Această duminică este una specială, întrucât în plus față de cuvintele Evangheliei care a fost citită la Sfânta Liturghie, astăzi o cinstim pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, cea care și-a schimbat viața, cunoscând drumul de la păcat la virtute și de la cădere la asemănarea cu Dumnezeu.
  • Evanghelia de astăzi ne vorbește de apropiata pătimire a Domnului Iisus și de învierea Sa cea de a treia zi. Apostolii nu au înțeles atunci cuvintele Mântuitorului, ci abia după slăvita Sa Înviere.
  • Ucenicii credeau că Domnul Iisus Hristos va deveni împărat pe pământ și, de aceea, își doreau locurile cele mai de cinste care decurg din această întâietate. Dar așa cum le-a zis Mântuitorul și altă dată: Împărăția mea nu este din lumea asta.
  • Cerința celor doi ucenici (lacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu) a născut invidie între toți ucenicii, întrucât cereau locurile de-a dreapta și de-a stânga, adică pozițiile cele mai înalte. Împărăția Lui Hristos este veșnică, și nu lumească, temporară. Ucenicii vorbeau de ranguri iar Mântuitorul vorbea despre patimi. De aceea, le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi!.
  • În continuare Mântuitorul le-a spus că cel care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru, arătând prin aceasta că niciunul nu e mai presus ca celălalt. Mai mult, El – Dumnezeu a luat o ștergar și a spălat picioarele tuturor ucenicilor Săi. Prin aceasta și mai departe, prin pătimirile Sale și răstignirea Sa pe cruce, Mântuitorul ne-a dat cea mai înaltă dovadă a unei slujiri adevărate, care trebuie să ne fie pildă tuturor.
  • Să alungăm mândria și întunericul din noi și să ne rugăm Lui Dumnezeu să ne ajute în schimbarea vieții noastre prin aproprierea de El și să ne dea putere de a sluji Lui prin alții și de a simți bucuria întâlnirii cu El prin întâlnirea cu cei din jurul nostru.

 

Mai multe fotografii puteți vedea accesând următorul link.