Când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători?

Evanghelia de astăzi ne vorbește de Pilda lucrărilor celor răi rostită de Iisus Hristos înainte de patimile Sale mântuitoare. Rostirea acestei pilde nu a fost întâmplătoare, ci ca să împlinească prorociile din vechiul Testament ale prorocului Isaia.

Mântuitorul atrage atenția pentru ultima oară poporului lui Israel că au venit la el mulți proroci și însuși fiul lui Dumnezeu Cuvântul, dar nu au fost primiți. Toți prorocii au fost umiliți, batjocoriți întrucât poporul Israel nu suporta nicio dojană din partea acestora, aplicând persecuții și torturi împotriva lor. Iisus desăvârșește acest cuvânt a lui Isaia spunând că a venit în lume, la lucrători, chiar Fiul Stăpânului dar și pe Acesta l-au omorât. Și de această dată se împlinește cuvântul prorocilor: Întru ale Sale a venit și ai Săi nu L-au primit.

Mântuitorul își exprimă de multe ori mâhnirea pentru că iudeii nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu și nu au o credință adevărată. Dar patimile, egoismul și gândurile lor pătimașe îi îndemnau pe iudei să vadă altă realitate, să nege evidențele, să calce în picioare Adevărul, să vadă lumina în întuneric și întunericul în lumină.

Evanghelia ne atrage și nouă atenția că trebuie să avem ochiul sufletului curat, pentru a înțelege voia lui Dumnezeu.

Iudeii nu puteau asculta cuvântul Vieții, care este Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că ochiul inimii lor era în întuneric.

Biserica a rânduit ca această pildă să fie citită cu puțin timp înainte de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, atunci când cinstim Crucea cea de viață făcătoare pe care s-a răstignit Isus Hristos și, prin aceasta, cinstim patimile sale mântuitoare, prin care am dobândit înviere, deci biruință împotriva morții, devenind astfel fii ai lui Dumnezeu.

Evanghelia de astăzi se adresează celor care sunt Fii ai lui Dumnezeu, celor ce au renăscut prin apă și prin duh, respectiv prin baia botezului. Darul botezului trebuie îngrijit și sporit prin iubirea față de Dumnezeu, prin ascultarea poruncilor Lui și prin împlinirea Cuvântului Său mântuitor.

Prin urmare, Evanghelia ne atrage atenția că trebuie să căutăm lumina, ca nu cumva și noi să trăim în ignoranță, izgonind prin patimile și răutățile noastre cuvântul lui Dumnezeu, asemănându-ne astfel lucrătorilor celor răi din pilda rostită astăzi.

Din păcate, societatea de astăzi seamănă foarte mult cu lucrătorii cei răi, pentru că oamenii sunt, de multe ori, împotriva lui Dumnezeu și a învățăturii Sale. Vrăjmașul nu încetează în a face rău și se folosește de om, ca acesta, la nivel individual și mondial, să se depărteze de Dumnezeu, de izvorul Vieții, Mântuitorul Iisus Hristos. Astfel, societatea de azi cultivă patimile omului, punându-le în centru existenței sale, și ignorându-L astfel pe Dumnezeu.

Chiar Mântuitorul, când s-a pogorât și s-a făcut om, ne-a arătat cea mai mare cinste făcându-se om asemenea nouă. Omul este coroana creației lui Dumnezeu, dar ca să ajungă la sfințire și la desăvârșire, are nevoie de harul lui Dumnezeu, acesta fiind un drum pe care nu îl poate parcurge singur.

Toate aceste concepte de emancipare a omului nu au un scop demn, ci de degradare și de distrugere a societății în care trăim. Se vorbește greșit despre libertate și despre drepturile omului, pentru că adevărata libertate este alături de Dumnezeu, fără de El totul fiind o iluzie.

Atunci când omul se raportează la el, își dă seama ca este limitat și neputincios și atunci el cade în deznădejde, în depresie, trăind în suferință. De aceea, Sfinții care ne sunt modele, ne arată că toate sunt cu putință, dacă suntem împreună cu Hristos.

Mânuitorul ne spune în Evanghelie Fără de Mine, nu puteți face nimic, iar Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și pe acesta trebuie să îl urmăm.

De aceea, Evanghelia de astăzi ne cheamă să fim cu luare aminte, să stăruim în valorile credinței. Dumnezeu ne îngăduie să trăim în libertate, dar suntem cu adevărat liberi doar împreună cu El.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.