Ca tot cel ce crede în El să aibă viaţă veşnică.

Evanghelia de astăzi ne așează în fața conștiințelor noastre, arătându-ne una dintre cele mai frumoase și mai cuprinzătoare convorbiri pe care Mântuitorul le-a avut cu unul dintre învățații vremii  - Nicodim. După cuvintele Scripturii, puțini dintre cei învățați Îl iubeau pe Iisus Hristos, dintre care aflăm de Nicodim și Iosif care sunt și cei care L-au coborât de pe cruce și L-au așezat în mormânt, împlinind tradițiile iudaice.

În cadrul întâlnirii Sale cu Nicodim, Iisus Hristos a folosit un alt limbaj, știind că are în față un cărturar care cunoștea legea cea veche, profețiile și istoria poporului iudeu. Întâlnirea descrisă a avut loc noaptea, întrucât  fiind membru al Sinedriului, Nicodim nu putea risca expunerea într-un loc public, Mântuitorul nefiind agreat de mai marii poporului iudeu și de slujitorii templului.

Discuția a fost centrată pe tema Împărăției lui Dumnezeu, deși învățații vremii aveau o cu totul altă preocupare – evadarea de sub stăpânirea romane, așteptând pe un Mesia care să îi salveze și să le redea împărăția pământească. Astfel, Mântuitorul îi vorbește lui Nicodim de importanta botezului cu apă și duh, apa pentru trup și duhul pentru suflet, pentru dobândirea Împărăției cerurilor.

Mai departe, Iisus Hristos îi vorbește lui Nicodim despre lucrarea Duhului Sfânt în lume: Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui dar nu știi de unde vine, nici încotro se duce, astfel este cu oricine este născut din duhul și despre pogorârea făcută din marea Sa smerenie, spre mântuirea lumii: Nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a pogorât din cer, Fiul omul care s-a pogorât din cer.

De asemenea, Mântuitorul îi vorbește despre un moment greu din istoria poporului iudeu, când mulți mureau mușcați de șarpe iar Dumnezeu i-a zis lui Moise să facă un șarpe din aramă pentru salvarea celor care aveau să privească către acesta. Așadar, după cum Moise a înălțat șarpele în deșert, așa trebuia să se înalțe Fiul Omului pe cruce.

Iisus Hristos îi zice, totodată, lui Nicodim că, deși Lumina a venit în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul, cuvinte ce constituie o atenționare și pentru noi, întrucât societatea din prezent se confruntă cu aceeași problemă – iubirea de întuneric, îndemnându-ne să căutam mereu lumina, chiar dacă întunericul este aproape pretutindeni.

Această convorbire, precum discuția Mântuitorului cu femeia din Samaria, ne dezvăluie mari taine ale credinței și ne conduc spre Împărăția lui Dumnezeu iar tradiția ne arată că Nicodim a primit cuvintele lui Iisus Hristos, acesta devenind mărturisitor al credinței adevărate.

Astăzi Biserica pomenește pe surorile mucenițe Minodora, Nimfodora și Mitrodora și pe una dintre cele mai mari și mai evlavioase împărătese ale Bizanțiului – Pulheria, numită augusta de la o vârstă tânără la doar 14 ani. Aceasta și-a închinat viața către Dumnezeu, cu dragoste deosebită către Maica Domnului, înălțând multe biserici și restaurând biserica din Vlaherne în cinstea Acesteia.

Împărăteasa Pulheria a dorit mult ca Maicii Domnului să I se acorde cinstirea cuvenită, Aceasta fiind numită datorită efortului său, nu născătoare de om ci Născătoare de Dumnezeu. Astfel, împărăteasa a organizat cel mai mare sinod din istoria creștină împreună cu Marcian, senator și general al vremii - Sinodul de la Calcedon din anul 451. Între cei prezenți, a fost și arhiepiscopul Ierusalimului pe care Împărăteasa l-a rugat să aducă la sinod o parte din ”moaștele Maicii Domnului”. Arhiepiscopul i-a răspuns, însă, că după așezarea în mormânt a trupului Maicii Domnului, apostolii au rămas în rugăciune, iar după 3 zile, când apostolul Toma a dorit să deschidă mormântul,  înăuntru nu se afla trupul ci doar brâul și acoperământul Ei. De aceea, pentru evlavia împărătesei către Maica lui Dumnezeu, i s-a adus o bucată din acoperământul descoperit în mormântul Acesteia.

În această zi s-a născut și starețul Mănăstirii Radu Vodă care are ca ocrotitoare pe Sfintele pomenite mai devreme. Să înălțăm smerite rugăciuni pentru acesta și pentru cei ce au venit astăzi la Biserică și pentru toți care sunt interesați de adevăratele lucruri pe care un creștin trebuie să le facă pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu.