Bucuria intrării Domnului în cetatea sufletelor noastre

Ultima dumincă de dinaintea Învierii Domnului este prilej de bucurie şi de bună nădejde. Intrarea Mântuitorului în cetatea Ierusalimului a fost privită ca o mare sărbătoare de către locuitorii cetăţii. Ierusalimitenii se veseleau întrucât Cel venit întru numele Domnului intra în oraşul lor, fiind primit ca un salvator.

Oamenii strigau Osana, Fiul lui David! şi aşterneau pe jos, înaintea lui Iisus, ramuri de finic. Un asemenea gest am săvârşit şi noi în aceasta duminică împărtăşindu-ne de Taina Sfintei Euharisii şi sfinţind ramuri de salcie prin care am primit binecuvântarea Mântuitorului Hristos şi bucuria ierusalimitenilor.

În mănăstirea noastră, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a atras atenţia asupra grijii pe care trebuie să o avem în viaţa noastră. Noi, de multe ori ne asemănăm cu locuitorii Ierusalimului. Ne bucurăm atunci când Hristos este slăvit în biserici, dar ne lepădăm uşor când numele Domnului este luat în deşert şi nu ne preocupăm să Îl mărturisim şi să îi îndreptăm pe necredincioşi. În unele momente noi înşine suntem cei care Îl defăimăm pe Hristos prin neputinţe, prin păcate sau prin neglijenţa noastră faţă de El.

Maria Magdalena şi Apostolul Ioan, cei care au rămas până la sfârşit lângă trupul lui Iisus, au fost şi primii care s-au bucurat de Învierea din morţi a Fiului lui Dumnezeu.

Slujbele din Săptămâna Mare sunt o retrăire a momentelor deosebit de importante din viaţa Domnului Iisus Hristos şi din istoria mântuirii noastre. În Miercurea Mare Hristos a spălat picioarele ucenicilor Săi. Noi suntem chemaţi să arătăm dragoste şi înţelegere celor din jurul nostru iertând tot şi slujind tuturor.

În Sfânta Zi Joi apostolii s-au împărtăţit pentru prima dată cu Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos. Şi noi trebuie să ne cuminecăm cu Sfintele Taine, asemenea apostolilor, după porunca Mântuitorului. În aceeaşi zi, spre seară a avut loc prinderea şi judecarea lui Iisus de către oameni. În Vinerea Mare Hristos a fost răstignit, apoi  a fost aşezat în mormânt. Asemenea Preasfintei Fecioare Maria şi a apostolului Ioan, care au stat aproape de El, să fim alături de Iisus în momentele pătimirilor Sale, ţinând post negru, participând la slujba Deniilor şi rugându-ne pentru iertarea păcatelor noastre.

În Sâmbăta Mare, când Hristos a coborât printre cei morţi pentru a sfărâma porţile iadului, să petrecem în cucernicie şi cu nădejdea Învierii, participând la Sfânta Liturhie din Sâmbăta Mare şi ajutând apoi, dacă e cu putinţă, pe cei care se îngrijesc de înfrumuseţarea bisericii şi de pregătirea ei pentru întâmpinarea marelui praznic al Invierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Duminica floriilor 1

Duminica floriilor 2

Duminica floriilor 3

Duminica floriilor 4

Duminica floriilor 5