Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!

Matei21 ar când s-au apropiat de Ierusalim şi au venit la Betfaghe la Muntele Măslinilor, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici1 Zicându-le: Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi îndată veţi găsi o asină legată şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi aduceţi-o la Mine.2Şi dacă vă va zice cineva ceva, veţi spune că-I trebuie Domnului; şi le va trimite îndată.3. Iar acestea toate s-au făcut, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proorocul, care zice:4"Spuneţi fiicei Sionului: Iată Împăratul tău vine la tine blând şi şezând pe asină, pe mânz, fiul celei de sub jug".5Mergând deci ucenicii şi făcând după cum le-a poruncit Iisus,6Au adus asina şi mânzul şi deasupra lor şi-au pus veşmintele, iar El a şezut peste ele.7Şi cei mai mulţi din mulţime îşi aşterneau hainele pe cale, iar alţii tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe cale,8Iar mulţimile care mergeau înaintea Lui şi care veneau după El strigau zicând: Osana Fiului lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!9Şi intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este Acesta?10Iar mulţimile răspundeau: Acesta este Iisus, proorocul din Nazaretul Galileii.11Şi a intrat Iisus în templu şi a alungat pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în templu şi a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor care vindeau porumbei.12Şi a zis lor: Scris este: "Casa Mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceţi peşteră de tâlhari!"13Şi au venit la El, în templu, orbi şi şchiopi şi i-a făcut sănătoşi.14Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana Fiului lui David, s-au mâniat,15Şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a zis: Da. Au niciodată n-aţi citit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă?16Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate la Betania, şi noaptea a rămas acolo.17

  • În această duminică ne aflăm în ziua praznicului prealuminat al intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim care precede sărbătoarea Învierii, pentru că acest praznic a avut loc, din punct de vedere istoric, fix cu 6 zile înainte de Paștele iudeilor și cu 7 zile înainte de Învierea Mânuitorului.
  • Praznicul de azi este o confirmare a prorociilor din Vechiul Testament.
  • Acest praznic a avut loc după minunea pe care Mântuitorul Hristos a făcut-o, înviind pe prietenul Său Lazăr, la 4 zile de la moartea acestuia. Această înviere este o lucrare tainică prin care Iisus Hristos ne arată că El a venit în lume să biruiască moartea, și ne-a demonstrat acest lucru prin învierea Sa.
  • Astfel, toți cei care cred în El vor învia.
  • Vestea învierii lui Lazăr s-a răspândit imediat în Ierusalim și, de aceea, Mântuitorul Hristos a fost primit cu bucurie de către copiii și locuitorii cetății.
  • Seara, la cina care a avut loc în casa lui Simon Leprosul, Maria, sora lui Lazăr a vărsat mir și a uns capul și picioarele lui Iisus. Atunci, unul dintre ucenici, Iuda Iscarioteanul, cel care avea să Îl vândă, a spus că aceste mir trebuia vândut iar banii dăruiți săracilor. Această ungere trebuie văzută din două perspective: vărsarea mirului pe capul Mântuitorului face trimitere la ungerea preoțească, anticipând că Cel care va intra în Ierusalim și care Se va răstigni, este Marele Proroc care ne-a descoperit Calea către Împărăția Cerurilor; iar ungerea picioarelor simbolizează îngroparea Domnului Iisus Hristos. Mai departe, răspândirea miresmei în toată casa, așa cum ne arată Evanghelistul, simbolizează răspândirea Cuvântului Lui Dumnezeu prin Iisus Hristos.
  • Locuitorii din Ierusalim nu au înțeles, însă, cine este Iisus Hristos, pentru că, altfel, nu și-ar fi dorit răstignirea Lui, câteva zile mai târziu. De aceea, Învățătorul era trist, pentru că deși era primit acum ca împărat, peste câteva zile iudeii Îl vor osândi la moarte.
  • Intrarea Mântuitorului în Ierusalim reprezintă azi intrarea Lui în sufletele noastre și vremea cercetării noastre.
  • Trebuie să Îl primim pe Hristos cu credință și bucurie, pentru că El este Stăpânitorul luminii. Dumnezeu caută în adâncul inimii noastre.
  • Sărbătoarea de azi să ne aducă bucuria pe care au avut-o pruncii iudeilor și să ne aducă responsabilitatea slujirii Lui Dumnezeu cu sinceritate și credință.

 

Mai multe fotografii puteți vedea accesând următorul link.