Avea numai o fiică…

Pericopa evanghelică de astăzi ne istorisește o serie de minuni pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a săvârșit în Capernaum, acolo unde era așteptat de mulțime mare de popor. Locuitorii cetății Îl iubeau pentru cuvintele și minunile Lui, dar mai ales pentru că Mântuitorul era atașat de această comunitate. De aceea, cu părere de rău, Iisus Hristos zice despre cetatea lor că până la cer te-ai ridicat, până la iad te vei coborî, pentru că foarte puțini au crezut în cuvintele Lui.

Vedem cum Mântuitorul săvârșește două minuni, ambele cu mesaje deosebit de importante pentru noi și care ne ajută să înțelegem cum trebuie să ne raportăm la El. Mântuitorul, fiind rugat de Iair să îi salveze fiica aflată în primejdie de moarte, merge spre casa acestuia, iar în mulțimea care Îl înconjura se afla și o femeie care avea scurgere de sânge de 12 ani. Această femeie a înțeles cine este Iisus Hristos și, atingându-se de haina Lui, s-a vindecat de boala de care suferea de multă vreme. Mulți au fost cei care s-au atins de Mântuitor atunci, însă El S-a oprit atunci numai în dreptul femeii cu scurgere de sânge, tocmai pentru a arăta puterea credinței și faptul că doar ia s-a vindecat. Femeia L-a atins din credință și a primit vindecare, deși din punct de vedere uman nu mai exista șansă de tămăduire.

Minunile stau în strânsă legătură cu Persoana lui Dumnezeu și nu este întâmplătoare. Înțelegem, așadar, cum trebuie să ne raportăm la Dumnezeu și să ne apropiem de El,  cu frică, cu credință și cu dragoste, așa cum auzim și noi înainte de Sfânta Euharistie.

Mai departe, vedem cum Mântuitorul este anunțat că fata lui Iair murise în perioada zăbovirii Sale cu femeia vindecată de scurgerea de sânge. Iisus Hristos le zice însă tuturor că fata nu a murit, ci doarme, arătând că după moartea trupească, sufletul rămâne viu și este nepieritor. Intrând în casa lui Iair, Mântuitorul a permis accesul părinților și a trei apostoli, singurii care credeau în cuvântul Lui. Atunci Mântuitorul i-a zis: Copilă, scoală-te!, și fata s-a trezit. De aici înțelegem faptul că sufletul este viu și ascultă de glasul lui Dumnezeu.

Mai înțelegem că Cel înaintea Căruia ne închinăm este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, atotputernic și că, atunci când vrem să dobândim vindecare, trebuie să avem credință. Ispitele primordiale, repetitive în noi, sunt dorința de a fi propriul nostru dumnezeu și de a arunca vina noastră în sarcina altei persoane. Raportarea corectă la Dumnezeu ne ferește de aceste ispite.

Evanghelia de astăzi ne cheamă pe toți să nu ne îndoim, să avem credință și să ne apropiem continuu de Dumnezeu. Trebuie să cercetăm paginile Sfintei Scripturi și Tradiția Bisericii pentru a primi răspunsuri la întrebările noastre. Trebuie să ne comportăm că fiii Celui Preaînalt și să stăruim cu sinceritate alături de Mântuitorul Iisus Hristos.

Doar credința sinceră ne va mântui. Să ne ajute Dumnezeu să avem putere, dragoste și credința de a-L urma pe Hristos și de a face faptele care duc la cuvântul Lui: Îndrăznește, credința ta te-a mântuit!

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.