Apa cea vie a dumnezeirii

În a IV-a duminică după Paşti, Biserica Ortodoxă face pomenirea femeii samarinence, amintind de dialogul pe care aceasta l-a avut cu Mântuitorul Hristos, la fântâna lui Iacov, din cetatea Sihar. La Sfânta Liturghie, după citirea pericopei evanghelice, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a rostit predica, în care a subliniat principalele învăţături despre din convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă.

Apa cea vie, din care, cel care va bea nu va mai înseta niciodată, este harul mântuitor care sfinţeşte şi îndumnezeieşte pe om. Putem cere apa cea vie prin credinţa în cuvântul Evangheliei şi împlinirea faptelor bune, iar Dumnezeu ne va ostoi setea şi ne va face fii ai Împărăţiei Sale.