Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit

Cu ajutorul Lui Dumnezeu, ne găsim astăzi în ziua prealuminatului praznic al Botezului Domnului, o zi cu importante conotații duhovnicești, zi în care Mântuitorul Iisus Hristos a mers la apele Iordanului pentru a fi botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul.

Ioan Botezătorul, unul dintre proroci, este cel care a fost trimis de către Dumnezeu pentru a propovădui pocăința și pentru a pregăti poporul iudeu pentru întâlnirea cu Mesia. Ioan propovăduia cuvântul Lui Dumnezeu și îi  boteza la apele Iordanului pe toți cei care veneau cu credință și pocăință.

Poporul iudeu considera Iordanul ca fiind un râu binecuvântat de Dumnezeu datorită numeroaselor minuni și tămăduiri care s-au întâmplat în apele acestuia.

Evanghelia ne spune că, printre cei care se aflau la apele Iordanului, sosește și Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă la Nașterea Pruncului Iisus nu au fost mulți martori, ci doar părinți Săi, păstorii din Betleem și cei trei magi care au venit să I se închine, acum, la apele Iordanului, mulțimile îl văd pe Iisus botezat de către Ioan Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumbel coborându-Se peste El. Şi glas s-a făcut din ceruri: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit. Toți cei de față au realizat faptul că Iisus era mai mult decât un om de rând, mai mult decât un proroc, El era Fiul Lui Dumnezeu.

Ioan îi cheamă pe oameni la pocăință, la pregătire spirituală, pentru  că numai așa îl pot primi pe Fiul Lui Dumnezeu. Ioan curăța prin pocăință sufletul și conștiința semenilor săi.

Praznicul de astăzi ne cheamă să ne pregătim duhovnicește, pentru a putea deveni ucenici ai lui Hristos. Praznicul de astăzi ne învață să ascultăm de Dumnezeu, așa cum au ascultat și Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, dar și Însuși Fiul Lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos.

Evanghelia de astăzi ne învață să fim smeriți. Mântuitorul Iisus, deși nu avea păcate, deși era Dumnezeu, primește a fi botezat de om, primește botezul din mâna lui Ioan. Duhul Sfânt în chip de porumbel se pogoară peste Fiul Lui Dumnezeu, iar glasul Tatălui se aude din cer, mărturisind că Cel botezat este Fiul Lui Dumnezeu. În acel moment, Iordanul se întoarce înapoi, natura recunoscându-l pe Ziditorul ei. Minunea întoarcerii Iordanului o vedem și în zilele noastre, arătându-ne puterea și adevărul credinței celei drepte.

Astăzi, toate bisericile ortodoxe sfințesc apa care, prin pogorârea Sfântului Duh, devine nestricăcioasă, sfințitoare și tămăduitoare. Același Duh care s-a pogorât în apele Iordanului se coboară și în apa sfințită de către preoți, pentru a ne reconfirma ca ucenici ai Lui Hristos și a evangheliei Lui.

Înaintea Lui Dumnezeu nu există timp și spațiu, există doar timpul mântuirii și al izbăvirii. Suntem la începutul unui nou an, iar praznicul de astăzi ne dă posibilitatea de a urca încă o treaptă spre desăvârșire. Să căutăm să credem în Sfânta Evanghelie și să fim împlinitori ai poruncilor ei.