39 de ani de la trecerea la cele veșnice a PATRIARHULUI JUSTINIAN

Astăzi, 26 martie 2016, la Sfânta Mănăstire Radu Vodă, monahi, clerici și mireni, s-au adunat, în frunte cu Preasfințitul Părinte Timotei - Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, pentru a cinsti memoria celui care a cârmuit Ortodoxia Românească vreme de aproape trei decenii: vrednicul de pomenire Patriarh Justinian Marina (1948-1977).

Personalitatea Preafericitului Justinian a fost cea care a marcat, într-un mod evident, o perioadă în care Biserica Ortodoxă Română căuta să supraviețuiască, într-o lume marcată de ateismul științific și de doctrina marxist-leninistă.

Marele Patriarh Justinian a rămas în conștiința poporului ortodox român: pentru grija Sa față de cei păstoriți; pentru restaurarea și consolidarea mănăstirilor și bisericilor care au trecut prin grele încercări în perioada celui de al doilea Război Mondial; prin trecerea unor ierarhi, călugări și credincioși români în rândul sfinților; prin reorganizarea învățământului teologic ortodox; prin crearea unor așezăminte de asistență socială pentru preoți și călugări și nu în ultimul rând printr-o frumoasă operă duhovnicească însumând pastoralele, cuvântările și articolele adunate toate în volumele intitulate Apostolat social.

Pentru faptele fericitului întru pomenire Justinian Patriarhul, Biserica Ortodoxa Română îi păstrează o vie amintire, pomenindu-l cu evlavie la fiecare Sfântă Liturghie.

Veșnica lui pomenire!