Pilda nunții fiului de împărat

Duminica a XIV-a după Rusalii

Evanghelia după Matei, Capitolul 22

1. Şi, răspunzând, Iisus a vorbit iarăşi în pilde, zicându-le: 
2. Împărăţia cerurilor asemănatu-s-a omului împărat care a făcut nuntă fiului său. 
3. Şi a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au voit să vină. 
4. Iarăşi a trimis alte slugi, zicând: Spuneţi celor chemaţi: Iată, am pregătit ospăţul meu; juncii mei şi cele îngrăşate s-au junghiat şi toate sunt gata. Veniţi la nuntă. 
5. Dar ei, fără să ţină seama, s-au dus: unul la ţarina sa, altul la neguţătoria lui; 
6. Iar ceilalţi, punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit şi le-au ucis. 
7. Şi auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie, şi trimiţând oştile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi cetăţii lor i-au dat foc. 
8. Apoi a zis către slugile sale: Nunta este gata, dar cei poftiţi n-au fost vrednici. 
9. Mergeţi deci la răspântiile drumurilor şi pe câţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă. 
10. Şi ieşind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toţi câţi i-au găsit, şi răi şi buni, şi s-a umplut casa nunţii cu oaspeţi. 
11. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeţi, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă, 
12. Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. 
13. Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. 
14. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi.