Evenimente recente

Cuvântul dumnezeisc pe pământul românesc a odrăslit

În a doua duminică după Rusalii, fiecare Biserică Ortodoxă îşi cinsteşte sfinţii naţionali. Astăzi, în Biserica Ortodoxă Română se aduce închinare ierarhilor, voievozilor, martirilor, cuvioşilor şi bine-credincioşilor români, care s-au ostenit pentru propovăduirea şi mărturisirea cuvântului dumnezeiesc, pentru pacea, unitatea şi integritatea poporului român.

Duminica Tuturor Sfinţilor

În duminica I după Rusalii, Biserica Ortodoxă se roagă tuturor sfinţilor şi îi arată pe aceştia modele vrednice de urmat pentru că Duhul Sfânt a rodit în viaţa lor. La Sfânta Liturghie, după citirea evangheliei, părintele stareţ Nectarie Arhimandritul e vorbit credincioşilor despre virtuţile cu care s-au însoţit oamenii plăcuţi lui Dumnezeu. Aceste virtuţi sunt dovada unei prezenţe vii şi lucrătoare a Duhului Sfânt în lume.

444 de ani de la zidirea Sfintei Mănăstiri Radu Vodă

Sărbătoarea Sfintei Treimi este un moment special pentru Biserica Ortodoxă, iar pentru noi este şi un moment aniversar, anul acesta împlinindu-se 444 de ani de la înălţarea sfintei noastre mănăstiri, ce are hramul Sfânta Troiţă (Treime).

Praznicul Cincizecimii

„Eu vă spun adevărul: vă este de folos ca să mă duc Eu. Căci dacă nu mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, Îl voi trimite la voi.” (Ioan XVI, 7) Cu aceste cuvinte îi îmbărbăta Mântuitorul pe Sfinţii Apostoli, pentru ca aceştia să nu se smintească în timpul pătimirilor Sale. La zece zile după Înălţarea la cer, Iisus Hristos a trimis în lume pe Duhul Sfânt ca să-i lumineze şi să-i înveţe pe oameni, călăuzindu-i la tot adevărul.

Unitatea Bisericii în dragoste şi adevăr

În Duminica a VII-a după Paşti, la Sfânta Liturghie se citeşte pericopa evanghelică în care este prezentată rugăciunea Mântuitorului Hristos. Astăzi Biserica ne cheamă la unitate şi adevăr.

Părintele Stareţ Nectarie arhimandritul a vorbit la predică despre faptul că Biserica Ortodoxă este singura păstrătoare a adevărului iar unitatea în dragoste şi credinţă este absolut necesară vieţii creştine.